Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22027
Title: W kręgu działań pomocowych i poradniczych
Other Titles: On advisory and counselling activities
Editors: Kozielska, Joanna
Skowrońska-Pućka, Agnieszka
Keywords: poradnictwo
wsparcie społeczne
problemy dzieci
problemy młodzieży
problemy rodzin
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Kozielska J., Skowrońska-Pućka A., W kręgu działań pomocowych i poradniczych. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 270.
Series/Report no.: Psychologia i Pedagogika;234
Abstract: W pracy zasygnalizowano wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii oraz praktyki poradnictwa i wsparcia społecznego. Książka została podzielona na trzy obszary tematyczne: poradnictwo i wsparcie społeczne w kontekście pracy człowieka, wspierający i wspierani; pomaganie w kontekście wybranych problemów dzieci, młodzieży i rodzin oraz metody i formy pomocy i wsparcia. Przedstawione treści mogą inspirować do namysłu nad wielowymiarowością ludzkich doświadczeń – zarówno tych związanych z niesieniem, jak i otrzymywaniem pomocy oraz wsparcia – w każdym z aspektów ludzkich biografii, a także stanowią przyczynek do dalszych prac empirycznych, teoretycznych i praktycznych z zakresu poradnictwa i wsparcia społecznego.
The theoretical considerations presented in this work indicate numerous problems which resist classification and systematization, and which are significant in terms of the theory and practice of counselling and social support. The book is divided into three thematic areas: Counselling and social support in the context of human work, the supporter and the supported; assisting in the context of selected problems experienced by children, young people and their families; the the forms and methods of this assistance. We nurture the hope that they will inspire reflections on the multidimensional nature of human experiences, associated both with providing and receiving help in every aspect of human biography. We trust that the information presented here will constitute a contribution to further empirical, theoretical and practical studies in the field of social assistance and support.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22027
ISBN: 978-83-232-3021-2
ISSN: 0083-4254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozielska_Skowronska_Pucka_W kregu działan pomocowych_internet.pdf15.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.