Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22047
Title: Francuskie reakcje wobec problemu zjednoczenia Niemiec po II wojnie światowej
Other Titles: France and the Reunification of Germany after second World War
Authors: Kruk, Aleksandra
Keywords: Francja
zjednoczenie Niemiec
France
Reunification of Germany
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s.275-290.
Abstract: Artykuł dotyczy polityki Francji wobec zjednoczenia Niemiec. Francja po II wojnie światowej dążyła do utrzymania dobrych relacji z Republiką Federalną Niemiec i Niemiecką Republiką Demokratyczną. Francuzi w sprawie zjednoczenia Niemiec stawiali szereg warunków podkreślając, że zjednoczenie powinno odbyć się w wyniku porozumienia obu państw niemieckich i za zgodą sąsiadów. Francuscy prezydenci, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valery Giscard d’Estaing i François Mitterrand, starali się prowadzić politykę tenir le range w kontaktach z Niemcami.
In the article I have analyzed France’s politics to the problem of Germany’s reunification. After world war II France wanted to keep a good relationship with the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic. French politicians presented a series of prerequisites of Germany’s reunification emphasizing, that the reunification should result from anagreement between both German countries and with approval of their neighboring countries. The French presidents: Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valery Giscard d’Estaing and François Mitterrand wanted to implement the policy of tenir le range in the relationship with Germany.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22047
DOI: 10.14746/rie.2016.10.17
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ALEKSANDRA KRUK Francuskie reakcje wobec problemu zjednoczenia Niemiec po II wojnie.pdf326.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.