Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2209
Title: The Gagauz people in Besarabia
Authors: Hatłas, Jerzy
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Citation: Słupskie Studia Historyczne Nr 17, rok 2011, 192-199.
Abstract: Gagauzi to etnos zagadkowego pochodzenia. Jedynym pewnikiem historycznym jest ich przebywanie na obszarze północno-wschodniej Bułgarii. Obecnie największe ich skupisko znajduje się w Besarabii. Na południu Mołdawii mają oni namiastkę swej państwowości, jaką jest Terytorium Autonomiczne Gagauzja (Gagauz Yeri). Gagauzi mieszkający po drugiej stronie granicy, na obszarze obwodu odeskiego na Ukrainie, nie mają żadnego uprzywilejowanego statusu. Co ciekawe, pomimo że Gagauuzi używają języka należącego do grona języków turkijskich, to pod względem religii są prawosławni.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2209
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jerzy_Hatłas_P-13.pdf6.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.