Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22188
Title: The European Union’s Cohesion Policy and the Economic Security of Poland
Other Titles: Polityka spójności Unii Europejskiej a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski
Authors: Sługocki, Waldemar
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 401-416.
Abstract: The article presents the Polish experience resulting from implementing European Union’s cohesion policy in 2004-2006 and some experiences as well as the effects of funds from the Eu¬ropean budget in 2007-2013. The effects of structural funds implementation on the development of Polish regions was is also presented in a synthetic manner, including their effect in the socio-economic situation in Poland as a whole. Issues pertaining to the influence of European intervention into the elimination of disproportions between Poland and the richer EU states have are also touched upon. The last part of the work mentions the role of funds from the EU budget in cushioning the effects of the economic downturn.
W artykule zaprezentowano polskie doświadczenia związane z implementacją polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2004-2006, a także doświadczenia i efekty wykorzystania funduszy europejskich w ramach budżetu na lata 2007-2013. Efekty jakie fundusze europejskie przyniosły rozwojowi polskich regionów, zostały zaprezentowane w syntetyczny sposób, z uwzględnieniem ich skutków dla sytuacji społeczno-ekonomicznej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22188
DOI: 10.14746/ps.2014.1.29
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Waldemar Sługocki The European Union’s Cohesion Policy and the Economic Security of Poland.pdf95.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.