Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22191
Title: Miejsce, rola i zadania polskiego przemysłu zbrojeniowego w systemie bezpieczeństwa państwa
Other Titles: Place, Role and Tasks of Polish Arms Industry in the System of State Security
Authors: Skrzypczak, Waldemar
Luzak, Paweł
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 467-479.
Abstract: Jednym z elementów, wpływających na obronność państwa i kształtujących stan bezpieczeństwa narodowego państw jest posiadany przez nie przemysłowy potencjał obronny. Stanowi on jedną z pozamilitarnych części składowych systemu obronności państwa. Polski przemysł obronny tworzy około 150 podmiotów o zróżnicowanym profilu produkcji i wielkości. Podstawę przemysłowego potencjału obronnego Polski stanowią podmioty wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Obecną kondycję PPO należy uznać za niezadawalającą. Przy rosnącej konkurencji i szybko konsolidującym się rynku, brak zmian może doprowadzić do marginalizacji polskiej „zbrojeniówki”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22191
DOI: 10.14746/ps.2014.1.33
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Waldemar Skrzypczak, Paweł Luzak Miejsce, rola i zadania polskiego przemysłu zbrojeniowego w systemie bezpieczeństwa państwa.pdf99.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.