Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22305
Title: Fenomen „Państwa Islamskiego” i jego źródła
Other Titles: The Phenomenon of ,,Islamic State" and its Reasons
Authors: Wojciechowski, Sebastian
Keywords: Państwo Islamskie
ISIS
terroryzm
Al-Kaida
triada fenomenu „Państwa Islamskiego”
Islamic State
ISIS
terrorism
Al-Qaida
the triad of the „Islamic State” phenomenon
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 143-156.
Abstract: Zasadniczym celem tekstu jest wskazanie oraz usystematyzowanie najważniejszych przyczyn, które doprowadziły do gwałtownego wzrostu siły oraz znaczenia „Państwa Islamskiego”. Są one sumą składową wielu różnorakich i ściśle powiązanych ze sobą czynników. Można je zakwalifikować do trzech głównych grup, takich jak: A) skuteczne wykorzystanie przez „Państwo Islamskie” siły twardej związanej zarówno z działaniami militarnymi, jak i atakami terrorystycznymi; B) odpowiednie zastosowanie siły miękkiej dotyczącej na przykład sfery finansowej, logistycznej, werbunkowej czy propagandowej; C) różne wydarzenia czy procesy lokalne oraz międzynarodowe, które w większym lub mniejszym stopniu, przyczyniły się także do sukcesów PI. Powyższe trzy grupy czynników oraz zachodzące pomiędzy nimi interakcje tworzą system naczyń połączonych określany mianem triady fenomenu „Państwa Islamskiego”.
The aim of the text is to present and systematize the most important reasons for the „Islamic State” dramatic rise to power and significance. The reasons are the sum total of a number of diverse and mutually linked factors. These fall into the three categories: A. effective use of hard power connected to military activities and terrorist attacks; B. appropriate use of soft power con¬cerning financial, logistics or propaganda sphere; C. different events of processes of local or in¬ternational character. These three groups of factors and their interactions result in the so-called triad of the „Islamic State” phenomenon.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22305
DOI: 14746/ps.2016.1.11
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sebastian Wojciechowski Fenomen „Państwa Islamskiego” i jego źródła..pdf96.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.