Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22306
Title: ISIS: Past, Present, and Future
Other Titles: ISIS: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Authors: Azoulay, Ronnie
Keywords: ISIS
al-Qaeda
Islam
the Islamic State
Bin Laden
al-Zarqawi
al-Baghdadi
al-Zawahiri
ISIS
tzw. Państwo Islamskie
al-Kaida
Bin Laden
al-Zarqawi
al-Baghdadi
al-Zawahiri
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 157-170.
Abstract: The main purpose of this article is to examine the causes which led to the establishment of ISIS. In addition, this text aims to get to the root of ISIS’s ideology and analyze step-by-step the driving factors and circumstances that led to the emergence of the Islamic State. Moreover, it purports to examine the dichotomous relationship between ISIS and al-Qaeda, and finally examine where the west and the Muslim world are headed.
Głównym celem artykułu jest analiza przyczyn, które doprowadziły do powstania ISIS. Dodatkowo zwrócono uwagę na podstawę ideologiczną ISIS, która także przyczyniła się do powstania tzw. “Państwa Islamskiego”. Ponadto ukazano dychotomię pomiędzy ISIS a al-Kaidą, by wreszcie poddać refleksji w jakim kierunku zmierza Zachód i świat muzułmański.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22306
DOI: 10.14746/ps.2016.1.12
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ronnie Azoulay ISIS Past, Present, and Future.pdf88.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.