Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22339
Title: Brytyjskie analizy z obszaru stosunków międzynarodowych – przegląd 2015 roku.
Other Titles: British International Relations Analysis - 2015 Review
Authors: Jędrowiak, Patryk
Keywords: przegląd czasopism
konflikt ukraiński
„Państwo Islamskie”
kryzys migracyjny
referendum w Wielkiej Brytanii
journals review
Ukrainian conflict
ISIS
migration crisis
UK referendum
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 415-422.
Abstract: Niniejszy materiał stanowi przegląd artykułów opublikowanych w roku 2015 na łamach brytyjskich czasopism naukowych z obszaru stosunków międzynarodowych. Autor dokonał wyboru tekstów z 16 wydań czasopism: „International Affairs”, „The British Journal of Politics and International Relations” oraz „The Political Quarterly”. Prezentowane artykuły zostały przeanalizowane w ramach grup tematycznych takich jak: konflikt ukraiński, kwestie bliskowschodnie, polityka migracyjna, polityka brytyjska oraz zmiany klimatyczne.
The material constitutes a review of articles published in 2015 in British academic journals dealing with International relations. Texts have been selected from sixteen issues of: „International Affairs”, „The British Journal of Politics and International Relations” and „The Political Quarterly”. The articles published in these journals have been analyzed in context of thematic groups such as: the Ukrainian conflict, Middle East issues, migration policy, British policy and climate change.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22339
DOI: 10.14746/ps.2016.1.29
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patryk Jędrowiak Brytyjskie analizy z obszaru stosunków międzynarodowych – przegląd 2015 roku..pdf64.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.