Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22357
Title: Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys migracyjny 2015-2016
Other Titles: Non-Military Aspects of International Security - the Migration Crisis of 2015-2016
Authors: Potyrała, Anna
Keywords: kryzys migracyjny
imigranc
uchodźcy
bezpieczeństwo
zagrożenia bezpieczeństwa
wyzwania dla bezpieczeństwa
migration crisis
immigrants
refugees
security threats
security challenges
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 295-314.
Abstract: W niniejszym artykule podjęto próbę scharakteryzowania ruchów migracyjnych obserwowanych na początku drugiej dekady XXI wieku: wywołanych na skutek tzw. Arabskiej wiosny, nasilonych w związku z konfliktem w Syrii, a odczuwalnych przede wszystkim w państwach Unii Europejskiej. Celem rozważań uczyniono ukazanie wyzwań i zagrożeń, jakie masowe przemieszczenia ludności powodować mogą dla bezpieczeństwa regionu i państw członkowskich. Zanalizowano również debatę podjętą w ramach UE, skierowaną na poszukiwanie sposobów rozwiązania kryzysu, która uwidoczniła różnice w podejściu do problemu, motywowane z jednej strony dążeniem do udzielenia ochrony uchodźcom i osobom w sytuacji podobnej do uchodźstwa, a z drugiej - dążeniem do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli UE, państw członkowskich i samej organizacji.
In the article, an attempt to characterize migration movements observed in the beginning of the second decade of the XXI century is made. The aim is to present challenges and threats for security of the EU region and member states, caused by massive migration flows. A debate within the European Union on possible solutions of the problem is analyzed. Differences in the approach to the migration crisis are taken into account, motivated on one hand by the desire to guarantee protection to refugees and persons in a refugee-like situation, on the other - to preserve security of EU citizens, member states and the organization.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22357
DOI: 10.14746/ps.2016.1.21
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Potyrała Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys migracyjny 2015-2016.pdf108.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.