Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22363
Title: The European Union’s Cultural Policy: The New Tasks?
Other Titles: Polityka kulturalna w Unii Europejskiej: nowe zadania?
Authors: Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna
Keywords: culture
cultural policy
national identity
cultural diversity
kultura
bezpieczeństwo kulturowe
polityka kulturalna
tożsamość narodowa
różnorodność kulturowa
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s.327-340.
Abstract: The debate on European cultural policy has only just begun. What is intended to be the object is unknown. Topics taken during the European Culture Congress have the general nature and are only an introduction to critical reflection on what today is the European culture. Even if the answer seems obvious that these cultures of the Member States, we still do not know whether it will be called. “High culture”, remaining in the elite circle of interest, or so. “Pop culture”? Perhaps the answer is indirect, and refers to the culture that we do not know from the media, the internet, billboards and banner ads, but rather that which we know through membership in a particular social group, religious community, and most of all family.
Debata na temat polityki kulturalnej oraz bezpieczeństwa kulturowego w nowych warunkach cyfrowego komunikowania dopiero się zaczyna. Problematyka ta ma szczególne znaczenie ze względu na procesy globalizacji i indywidualizacji przekazu. Dostęp do dóbr kultury jest coraz łatwiejszy, ale jednocześnie samo pojęcie kultury wymaga redefinicji. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie kulturowym, należy zastanowić się co ma podlegać ochronie. Dyskusja ta toczy się przede wszystkim na forum europejskim. Czy mówi się o kulturze w kontekście “kultury wysokiej”, czy raczej powinno się chronić wszelką kulturę powszechnie określaną pojęciem “pop kultury”? Jednocześnie czy można mówić o kulturze europejskiej? Analizując zagadnienie bezpieczeństwa kulturowego należy zastanowić się nad tym, jakie ono ma znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, konkretnego państwa. Artykuł obejmuje analizę aktów europejskich, jako narzędzia realizacji ochrony bezpieczeństwa kulturowego, dotyka kwestii strategii i polityki kulturalnej Unii Europejskiej oraz zawiera wnioski z debat, które miały miejsce podczas Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22363
DOI: 10.14746/ps.2016.1.23
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz The European Union’s Cultural Policy The New Tasks.pdf88.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.