Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22381
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUrbaniak, Krzysztof-
dc.date.accessioned2018-03-26T07:57:44Z-
dc.date.available2018-03-26T07:57:44Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny, 2017, nr 10, s. 209-222.pl
dc.identifier.issn2084-6991-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/22381-
dc.description.abstractPursuant to Article 10 of the Constitution of the Republic of Poland, executive power is vested in the President of the Republic of Poland and the Council of Ministers. Implemented in Poland, the dualism of the executive branch creates a problem with the division of duties and competence between the cabinet and the head of state. This paper analyses the division of powers within the executive branch in the areas of state security and foreign policy. The analysis of the constitutional provisions and the political practice indicates that the model of cooperation between the President and the cabinet as adopted in the Constitution of 1997 is ineffective and leads to political conflicts. In view of the Polish political conditions, it is advisable to amend the Constitution in order to move away from the mixed model towards either the presidential model or the parlia mentary-cabinet model of the executive branch of government.pl
dc.description.abstractPrezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rada Ministrów zgodnie z art. 10 Konstytucji RP stanowią władze wykonawczą w Rzeczpospolitej Polskiej. Występujący w Polsce dualizm egzekutywy stwarza problem podziału zadań i kompetencji między rządem a głową państwa. Publikacja poddaje analizie podział kompetencji wewnątrz władzy wykonawczej w sferze bezpieczeństwa państwa oraz w sferze prowadzenia polityki zagranicznej. Analiza przepisów konstytucyjnych oraz praktyka ustrojowa skłaniają do konkluzji, że przyjęty w Konstytucji z 1997 roku model kooperacji Prezydenta i rządu w sferze wykonawczej jest nieefektywny i prowadzi do konfliktów politycznych. Biorąc pod uwagę polskie warunki polityczne wskazanym jest przeprowadzenie nowelizacji konstytucji, w wyniku którego odejdziemy od mieszanego modelu i opowiemy się za prezydenckim lub parlamentarno-gabinetowym modelem egzekutywy.pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectCouncil of Ministerspl
dc.subjectPresidentpl
dc.subjectConstitutionpl
dc.subjectsecuritypl
dc.subjectforeign policypl
dc.subjectRada Ministrówpl
dc.subjectPrezydentpl
dc.subjectKonstytucja,pl
dc.subjectbezpieczeństwopl
dc.subjectpolityka zagranicznapl
dc.titleThe Division of Competence in the Areas of State Security and Foreign Affairs Within the Executive Branch in Light of the 1997 Constitution of the Republic of Polandpl
dc.title.alternativePodział kompetencji wewnątrz władzy wykonawczej w sferze bezpieczeństwa państwa oraz spraw zagranicznych w świetle Konstytucji RP z 1997 rokupl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ps.2017.1.11-
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2017, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysztof Urbaniak The Division of Competence in the Areas of State Security and Foreign Affairs.pdf294.3 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.