Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22443
Title: Przegląd strategiczny bezpieczeństwa państw europejskich
Other Titles: Strategic Review of the European Countries Security
Authors: Magiera, Maciej
Donaj, Łukasz
Keywords: bezpieczeństwo
zamach terrorystyczny
kryzys imigracyjny
konflikt zbrojny
security
migration crisis
terrorist attack
military conflict
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2017, nr 10, s. 425-444.
Abstract: Treścią publikacji jest dokonanie przeglądu strategicznego bezpieczeństwa europejskiego państw europejskich w 2016 roku, i stworzenie – na wzór metody „scenariuszy międzynarodowych ” – prognoz krótko-, średnio- oraz długoterminowych. Autorzy zajęli się zarówno wydarzeniami mającymi charakter konfliktów zbrojnych (w tym także tzw. „zamrożonymi konfliktami”), a także problemem nasilających się aktów terrorystycznych. Zwrócono także uwagę na kwestię kryzysu imigracyjnego, powodującego zarówno wzrost nastrojów radykalnych, ale będącego również „źródłem” przemytu osób (w tym terrorystów) oraz towarów (w tym broni, wykorzystywanej następnie w zamachach).
The aim of the publication is to review strategic security of the European Union countries in 2016, and to create of a short-, medium- and long-term forecasting model, based on the model of “international scenarios”. The authors deal with both, armed conflicts (including frozen conflicts) and the problem of growing terrorist acts. It is also stressed that the migration crisis causes an increase in radical sentiment, but also creates trafficking in persons (including terrorists) and goods (including weapons used in subsequent attacks).
URI: http://hdl.handle.net/10593/22443
DOI: 10.14746/ps.2017.1.23
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2017, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maciej Magiera, Łukasz DonajPrzegląd strategiczny bezpieczeństwa państw europejskich.pdf385.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.