Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22470
Title: Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki
Authors: Barczykowska, Agnieszka
Dzierzyńska-Breś, Sonia
Muskała, Maciej
Keywords: systemy resocjalizacyjne Anglii
systemy resocjalizacyjne Stanów Zjednoczonych Ameryki
system celkowy
system progresywny
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Barczykowska A., Dzierzyńska-Breś S., Muskała M., Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 372.
Abstract: W pracy przedstawiono w perspektywie historycznej, społecznej, organizacyjnej oraz pedagogicznej systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki – niewątpliwych prekursorów w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań resocjalizacyjnych. Innowacyjność rozwiązań spowodowała, że wiele z nich znalazło zastosowanie w innych krajach, a nawet na innych kontynentach. Tak się stało przykładowo z systemem celkowym czy progresywnym, wzbudzając jednocześnie refleksję teoretyczną i prowokując do dalszych modyfikacji. Patrząc wstecz, można stwierdzić, że rozwiązania owe były pokłosiem silnej tendencji do poszukiwania skutecznych metod oddziaływań resocjalizacyjnych – aktualnie tak angielski, jak i amerykański system należy do najistotniejszych kreatorów współczesnej teorii i praktyki resocjalizacyjnej. Książka skierowana jest do teoretyków i praktyków związanych z szeroko rozumianą resocjalizacją. Sporo ciekawych wątków znajdą w niej dla siebie studenci nie tylko resocjalizacji, ale również prawa, pracy socjalnej, czy socjologii.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22470
ISBN: 978-83-232-2886-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barczykowska_Muskala_Dzierzynska_Sytem_oddzialywan_2015_internet.pdf13.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.