Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22499
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLesiewicz, Elżbieta-
dc.date.accessioned2018-03-28T08:23:02Z-
dc.date.available2018-03-28T08:23:02Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny, 2016, nr 4, s. 179-194.pl
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/22499-
dc.description.abstractPrzedmiotem rozważań niniejszego artykułu są zagadnienia związane z funkcjonowaniem strefy Schengen w czasie kryzysu imigracyjnego, jaki dotknął Europę w 2015 roku i w pierwszej połowie 2016 roku. W rozważaniach odniesiono się do genezy, istoty i znaczenia obszaru Schengen w procesie integrowania się kontynentu europejskiego. Przeanalizowano zjawisko niekontrolowanego wzrostu imigrantów przybywających do Europy pod względem ilościowym, uwzględniając jego skutki i znaczenie dla istnienia obszaru Schengen. Zwrócono uwagę na decyzje państw strefy Schengen, które w obawie przed narastającą falą imigrantów wprowadzały tymczasowe kontrole na granicach. Uwzględniono inicjatywy podejmowane przez państwa europejskie w celu rozwiązana kryzysu imigracyjnego, ale i wyeksponowano brak solidarności w tych działaniach. W konkluzji autorka stwierdza, iż w najbliższym czasie strefa Schengen się nie rozpadnie, ale żeby przetrwała musi się zaadoptować do nowych okoliczności za pomocą reform i wzmocnić kontrole na granicach zewnętrznych.pl
dc.description.abstractThe subject of the consideration in this article are issues related to the functioning of the Schengen area in times of the 2015/2016 immigration crisis in Europe. The Author of this article firstly referred to the origins of the crisis, the role of the Schengen area in the process of integrating the European continent, and then analyzed the phenomenon of uncontrolled growth of immigrants coming to Europe, taking into account decisions, initiatives and activities of certain Schengen area countries and the impact of these actions on running of the Schengen zone. In conclusion, the author stated that in times of serious difficulties, the Schengen area would probably survive, but it has to undertake certain steps (reforms, strengthening of the external border controls) helping to adapt to the new circumstances.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectstrefa Schengenpl
dc.subjectkryzys imigracyjnypl
dc.subjectimigrancipl
dc.subjectEuropapl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectSchengen areapl
dc.subjectimmigration crisispl
dc.subjectimmigrantspl
dc.subjectEuropepl
dc.subjectEuropean Unionpl
dc.titleStrefa Schengen w dobie kryzysu imigracyjnegopl
dc.title.alternativeSchengen area in times of immigration crisispl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/pp.2016.21.4.14-
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2016, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elżbieta Lesiewicz, Strefa Schengen w dobie kryzysu imigracyjnego.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.