Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22759
Title: Do the Media Really Support the German Reunification? The Content of the German Mainstream Influential Press During the Period of the East German Breakthrough and 20 Years Later
Other Titles: Czy media rzeczywiście pomagają zjednoczeniu? Przekaz niemieckiej prasy opiniotwórczej w okresie wschodnioniemieckiego przełomu i 20 lat później
Authors: Szymańska, Agnieszka
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 2, s. 127-150.
Abstract: W 2010 r. obchodzono 20. rocznicę niemieckiego zjednoczenia, a od dnia, kiedy upadł mur berliński w RFN zdążyła już dorosnąć i osiągnąć pełnoletność cała generacja ludzi, którzy przyszli na świat w zjednoczonym państwie niemieckim. Tymczasem, w poprzedzającym ten jubileusz 2009 r., wyniki badań opinii społecznej ponownie wskazywały na odradzanie się wewnątrz niemieckiego społeczeństwa podziału na tzn. Ossis i Wessis, które w dodatku najmocniej odczuwano w tzw. nowych landach. Sytuacja ta oznaczała, że zjednoczenie z sukcesem dokonane w wymiarze politycznym, w roku 2009 nadal nie znajdowało urzeczywistnienia w wymiarze społecznym. Jakie mogły być powody takiej trwałości wewnątrzniemieckiego podziału? Czy jedynej przyczyny upatrywać należy wyłącznie w kryzysie ekonomicznym ostatnich lat? Celem artykułu jest analiza znaczenia przekazu niemieckich mediów opiniotwórczych w kontekście wspierania niemieckiej jedności. Autorka omawia wyniki własnych badań empirycznych przekazu mediów w okresie wschodnioniemieckiego przełomu i 20 lat później.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22759
DOI: 10.14746/ssp.2014.2.8
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A. szymańska.pdf119.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.