Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2286
Title: „Mickiewicz w interpretacjach dramatyczno- muzycznych”
Other Titles: ,,Mickiewicz in dramatic-musical interpretations”
Authors: Franaszek, Małgorzata
Advisor: Nowicka, Elżbieta. Promotor
Keywords: Mickiewicz
poezja
poetry
opera
kantata
cantata
adaptacja
adaptation
Issue Date: 20-Mar-2012
Abstract: Skomplikowane relacje muzyczno- literackie w kulturze XIX i XX wieku w kontekście twórczości poetyckiej Adama Mickiewicza stanowią podstawowy problem badawczy niniejszej pracy. Autorkę interesują przede wszystkim sposoby i konsekwencje przetwarzania utworów należących do różnych gatunków literackich w dzieła dramatyczno- muzyczne. W polu uwagi znajdują się zatem dzieła stworzone przez Mickiewicza ( oda, ballada, sonet i poemat epicki) oraz ich wybrane muzyczne przekształcenia, dokonane przez kompozytorów XIX i XX wieku: S. Moniuszkę, Jareckiego, Rimskiego-Korsakowa, Wydżgę i Szelutę. Autorka, analizując poszczególne utwory i dzieła dramatyczno- muzyczne, próbuje odpowiedzieć na pytanie o charakter zmian, jakie w stosunku do pierwowzorów Mickiewicza wnosi opracowanie muzyczne. Intencją przyświecającą podjętemu przedsięwzięciu jest też próba odświeżenia utworów zapomnianych czy wręcz nieobecnych w badaniach naukowych. Zaprezentowane analizy mają na celu ujawnienie kilku charakterystycznych punktów dotyczących stosunku librecistów i kompozytorów do wybranych dzieł, technik interpretacyjnych oraz skutków, jakie przyniosły przeobrażenia pierwowzorów literackich w utwory dramatyczno- muzyczne.
The question of complicated relationships in the musical and literary culture of the 19th and 20th centuries in the context of Adam Mickiewicz’s poetry forms the foundation of the research of this work. The author is primarily interested in all methods and consequences of the adaptations of works from different genres to dramatic and musical compositions. Therefore, her area of focus revolves around the works of Mickiewicz (ode, ballad, sonnet and the epic poem) and a selection of their musical adaptations made by the composers of the 19th and 20th centuries such as S. Moniuszko, Jarecki, Rimsky-Korsakov, Wydżga and Szeluto. Analyzing individual compositions and dramatic-musical works, the author tries to answer the question pertaining to the nature of the changes caused by the musical arrangements when compared to the original works by Mickiewicz. The primary intention of the project undertaken is an attempt to refresh the works which have been forgotten or omitted in research. The aim of the analyzes presented is to reveal some characteristic points regarding the attitude of librettists and composers towards the selected works, techniques of interpretation and the consequences caused the transformation of literary originals to dramatic-musical works.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/2286
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska Małgorzata Franaszek.pdf
  Restricted Access
10.15 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.