Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22860
Title: Россия и Турция после инцидента с российским СУ-24 : создание образа врага
Other Titles: Russia and Turkey after the Russian Su-24 incident: enemy image creation
Rosja a Turcja po incydencie z rosyjskim Su-24: kreowanie wizerunku wroga
Authors: Михалев, Олэг Ю.
Keywords: Россия
Турция
международные отношения
война в Сирии
Rosja
Turcja
stosunki międzynarodowe
wojna w Syrii
Russia
Turkey
international relations
the war in Syria
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1, s. 51-67.
Abstract: В статье анализируется антитурецкая кампания, которую ведут главные российские телеканалы после инцидента 24 ноября 2015 года, когда российский бомбардировщик Су-24 был сбит ракетой с турецкого истребителя F-16 во время выполнения задания в северной части Сирии. Показана техника создания образа врага, а также цель и результаты этой пропагадистской кампании. Автор постарался оценить результаты охлаждения российско-турецких отношений, а также эффективность введения политических и экономических санкций относительно Турции. Он пришел к выводу, что между странами существуют серйозные противоречия в понимании их позиции на Ближнем Востоке и будущего Сирии. Это грозит повторением кризисных ситуаций, похожих на инцидент с Су-24, не смотря на то, что правительства России и Турции сделали выводы после этого случая, стали более осторожными и будут стараться не перейти к прямой конфронтации
W artykule analizuje się antyturecką kampanię medialną prowadzoną przez główne rosyjskie kanały telewizyjne po incydencie z 24 listopada 2015 roku, gdy rosyjski bombowiec Su-24 podczas realizacji zadań w północnej części Syrii został zestrzelony przez rakietę z tureckiego myśliwca F-16. Pokazano techniki tworzenia wizerunku wroga oraz cele i wyniki tej kampanii propagandowej. Autor starał się ocenić efekty ochłodzenia stosunków rosyjsko-tureckich, w tym skuteczność przyjęcia odpowiednich politycznych i ekonomicznych sankcji wobec Turcji. Dochodzi on do wniosku, że pomiędzy państwami pozostają poważne sprzeczności w zrozumieniu przyszłości Syrii i ich pozycji na Bliskim Wschodzie. To grozi powtórzeniem sytuacji kryzysowych, podobnych do incydentu z Su-24, chociaż rządy zarówno Rosji, jak i Turcji wyciągnęły wnioski z wypadku, stały się bardziej ostrożne i będą starały się nie dojść do bezpośredniej konfrontacji.
The article analyzes anti-Turkish Media-campaign broken out by major Russian TV channels after the November 24, 2015 incident when Russian bomber Su-24 while carrying out its task in the northern part of Syria was shot down by Turkish F-16. The author shows methods of creating enemy image and considers aims and results of respective propaganda campaign. The article tries to estimate consequences of cooling in Russian-Turkish relations including the effectiveness of admitted retaliatory military and economic sanctions against Turkey. It is concluded that there are very serious misunderstandings between countries regarding the future of Syria and their positions in the Middle East region. It might lead to a repeat of crisis such the world faced with after the Su-24 incident, though Russian and Turkish governments have learned their lessons and have become more cautious. They will try not to push the matter through and launch straight-line collision
URI: http://hdl.handle.net/10593/22860
DOI: 10.14746/ssp.2016.1.3
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Олэг Ю. М Россия и Турция после инцидента с российским СУ-24.pdf323.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.