Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23123
Title: Spory wokół Romantyzmu i jego skutków Franciszka Krupińskiego
Authors: Budrewicz, Tadeusz
Editors: Panek, Sylwia
Keywords: Romantyzmu i jego skutki
Franciszek Krupiński
polemika krytycznoliteracka
Issue Date: 2018
Citation: Budrewicz, T., Spory wokół Romantyzmu i jego skutków Franciszka Krupińskiego pod red. Sylwii Panek. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2018, s. 250.
Series/Report no.: Polemika Krytycznoliteracka w Polsce;6
Sponsorship: Praca powstała w ramach projektu badawczego NPRH nr 11H 16 013184.
Description: Zainicjowana w 2008 roku seria wydawnicza „Polemika Krytycznoliteracka w Polsce”, od 2017 roku kontynuowana jest w ramach projektu badawczego NPRH nr 11H 16 013184 (konkurs „Dziedzictwo narodowe”) na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zespół badawczy tworzy dwudziestu dziewięciu historyków literatury i badaczy krytyki literackiej z wielu ośrodków akademickich w Polsce. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Agata Stankowska. Redakcję naukowa serii wydawanej przez Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prowadzi dr Sylwia Panek. Ideą projektu i serii wydawniczej jest zebranie i krytyczne opracowanie korpusu tekstów źródłowych mających fundamentalne znaczenie dla badań nad historią polemiki krytycznoliterackiej w Polsce. W latach 2017 – 2022 opublikowane zostaną 33 monograficzne tomy poświęcone sporom, jakie określały najważniejsze kwestie estetyczne i światopoglądowe różnych epok: od oświecenia, w którym rozpoczyna się zjawisko krytycznoliterackiej polemiki w Polsce, aż po współczesność, z najnowszymi sporami związanymi z Holokaustem, traktowanym jako krańcowy punkt dojścia ideałów nowoczesności. (Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: www.polemiki.amu.edu.pl).
URI: http://hdl.handle.net/10593/23123
ISBN: 9788376543475
Appears in Collections:Seria "Polemika Krytycznoliteracka w Polsce"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01 Budrewicz.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open
Polemika_6_amur.jpg480.11 kBJPEGView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.