Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23157
Title: Online Communities and Online Activities of Politicians – Opinions of Internet Users
Other Titles: Społecznoœci internetowe wobec działań polityków w sieci w opiniach internautów
Authors: Jakubowski, Jakub
Olejnik, Iwona
Keywords: virtual communities
political communication
Internet
new media
web 2.0
społeczności internetowe
komunikowanie polityczne
nowe media
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 3, s. 183-201.
Abstract: Marketing activity in the field of social media has seemed to be more professional for few years. This communication channel (web 2.0) is established and frequently used on the market of products and services. Social media services are also in progress. They are focused of big data, sale support or profiling offers at an angle of brand fan`s behavior in social media. Collaterally, similar activities in the field of politics appear. The objective of this article is answering the question: what is the attitude of the Internet users to promotion activities like this? It seems to be important from the effective and specific point of view in political communication of social media. Thus, we conducted research described in this text that is going to verify if social media services are the source of knowledge about politics in Poland. What is more, we wanted to check in which way the Internet users find information about politics and what is their level of engagement `around` politicians` online activity.
Działania marketingowe w obszarze mediów społecznościowych od wielu lat ulegają procesowi profesjonalizacji. Na rynkach produktów i usług kanał ten (web 2.0) ma już charakter ugruntowany. Rozwija się też rynek usług social media zajmujący się badaniami wielkiej ilości danych, wsparciem sprzedaży czy profilowaniem ofert pod kątem zachowań fanów określonych marek w serwisach społecznościowych. Równolegle pojawiają się też podobne próby działań w sferze polityki. Celem artykułu jest więc odpowiedzenie na pytanie: jaki stosunek mają użytkownicy Internetu do tego typu zabiegów promocyjnych? Wydaje się to istotne z punktu widzenia specyfiki i skuteczności narzędzi komunikowania politycznego w social media. Stąd przeprowadzone i opisane w artykule badania mające na celu sprawdzić m.in. na ile serwisy społecznościowe są źródłem wiedzy o polityce, w jaki sposób ich użytkownicy poszukują informacji na ten temat i jaki jest poziom ich zaangażowania online w działania samych polityków.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23157
DOI: 10.14746/ssp.2015.3.10
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Jakubowski Online Communities and Online Activities of Politicians – Opinions of Internet Users.pdf101.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.