Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23398
Title: Rola aktorów niepaństwowych w kształtowaniu bezpieczeństwa
Other Titles: Role of non-state actors in shaping security
Authors: Antczak, Anita
Keywords: państwa
aktorzy niepaństwowi
bezpieczeństwo
korporacje
organizacje międzynarodowe
states
non-state actors
security
corporations
international organizations
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 3, s. 143-158.
Abstract: Artykuł przedstawia analizę roli, jaką pełnią różni aktorzy niepaństwowi w kształtowaniu bezpieczeństwa globalnego. Zwraca uwagę na funkcje, jakie obecnie pełnią w tym procesie państwa oraz wskazuje, że ich rola stopniowo maleje na rzecz aktorów pozapaństwowych. Artykuł jednocześnie dostarcza klasyfikację tychże aktorów (organizacje rządowe, pozarządowe, korporacje, grupy zbrojne, think-tanki, diaspory, partie polityczne czy Kościół katolicki), różnicując ich znaczenie dla bez pieczeństwa międzynarodoweg.
The article presents the analysis of the role of non-state actors in shaping global security. It points out the functions performed by states and the observation that their role is gradually diminishing in favor of non-state actors. The article also presents the classification of these actors (governmental and non-governmental organizations, corporations, militias, think-tanks, diasporas, political parties and the Catholic Church) differentiating their significance for international security.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23398
DOI: 10.14746/ssp.2017.3.7
ISSN: 1731-7517
1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rola aktorów niepaństwowych w kształtowaniu bezpieczeństwa.pdf317.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.