Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23411
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEl Ghamari, Magdalena-
dc.date.accessioned2018-05-22T07:33:20Z-
dc.date.available2018-05-22T07:33:20Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 3, s.97-120.pl
dc.identifier.issn1731-7517-
dc.identifier.issn1731-7517-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/23411-
dc.description.abstractPolityka informacyjna w aspekcie ekstremizmu islamskiego jest tematyką niezwykle obszerną oraz skomplikowaną. Dlatego należytym jest, by na samym początku określić, co zgodnie z przyjętym zamierzeniem prezentowanej treści, należy rozumieć pod pojęciem polityki informacyjnej oraz propagandy fundamentalistów Przedstawiony artykuł obejmuje szerokie spectrum propagandy polityczno, kulturowo, społecznej, jak również techniki masowej perswazji, charakteryzujące społeczeństwo postindustrialne. W tym obszarze obejmuje umiejętne posługiwanie się obrazami, sloganami i symbolami, odwołującymi się do uprzedzeń oraz emocji odbiorców, przez organizacje terrorystyczne. Zidentyfikowane zostały obszary efektywnej komunikacji, oparte na wielorakich płaszczyznach, mające na celu skłonienie odbiorcy do „dobrowolnego” przyjęcia punktu widzenia organizacji terrorystycznych. Płaszczyzny komunikacji, są zależne od grupy docelowej odbiorców, których można podzielić wedle zajmowanego statusu społecznego, majętności, przekonań religijnych, postaw społecznych, konserwatyzmu czy też opcji politycznej. W badanym kontekście, wymiar informacyjny, ekstremizmu islamskiego będzie obejmował działania grup ekstremistów, powołujących się na stworzenie kalifatu muzułmańskiego oraztworzenie Daesh (ang. Islamic State) Państwa Islamskiego. Z uwagi, iż sama historia oraz tematyka funkcjonowania, legalności oraz działań bezpośrednich ISIS, nie jest tematyką niniejszego artykułu, zostaną przedstawione jedynie metody działania polityki informacyjnej, sposoby wykorzystywania popularnych massmediów, w celach propagandowych, czy też werbunkowych, samej organizacji. Wymiar informacyjny będzie dlatego opierał się głównie na propagandzie politycznej, religijnej oraz metodach dezinformacji potencjalnego odbiorcy.pl
dc.description.abstractInformation policy analyzed with reference to Islamic extremism is an extremely comprehensive and complex issue. It is therefore appropriate to start by defining what is meant by information policy and fundamentalist propaganda with reference to the contents of this paper. The article covers a wide spectrum of political, cultural and social propaganda, as well as mass persuasion techniques that characterize post-industrial society. It discusses terrorist organizations’ skilful use of images, slogans and symbols relating to the prejudices and emotions of the audience. It identifies the areas of effective communication exercised through various channels, aimed at persuading the audience to “voluntarily” adopt the point of view of the terrorist organizations. These communication channels depend on the target audience, which can be divided in terms of social status, wealth, religious beliefs, social attitudes, conservatism or political options. In this context, the information dimension of Islamic extremism includes the activities of extremist groups referring to the establishment of the Muslim caliphate and the creation of Daesh (Islamic State). Since the history, operation, legal status and direct actions of ISIS are not the subject of this article, only its information policy methods, the ways in which popular mass media are used for the purposes of propaganda or recruitment will be presented. The information dimension will, therefore, primarily refer to political and religious propaganda and the methods of misinforming potential recipients.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectinformacjapl
dc.subjectpropaganda, wymiar informacyjnypl
dc.subjectdezinformacjapl
dc.subjectPaństwo Islamskiepl
dc.subjectorganizacje terrorystycznepl
dc.subjectpolityka informacyjnapl
dc.subjectMENA regionpl
dc.subjectsecuritypl
dc.subjectterrorismpl
dc.subjectinterculturalismpl
dc.subjectcrisis response op - erationspl
dc.subjectmigrationspl
dc.titlePolityka informacyjna organizacji terrorystycznych – na przykładzie Daeshpl
dc.title.alternativeInformation policy of terrorist organizations – on the example of Daeshpl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ssp.2017.3.5-
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polityka informacyjna organizacji terrorystycznych – na przykładzie Daesh.pdf366.46 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.