Akty notariuszy kaliskich w okresie międzywojennym - aspekty prawne i społeczne oraz implikacje transgraniczne / Notary Public's of the City of Kalisz in the Interwar Period 1918-1939 - Legal and Social Aspects as well as Cross-Border Implications

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Advisor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Title alternative
Abstract
Akty notarialne są dokumentami, w których odzwierciedla się ówczesne prawo, normy i zasady życia społecznego przejawiające się w różnych obszarach działalności. Ze względu na zawiły i sformalizowany język prawniczy akty notarialne nie są łatwe do odkodowania oraz kwerendy naukowej. W artykule omówiono aspekty prawne i społeczne aktów kaliskich notariuszy z okresu międzywojennego. Ponadto wskazano na rzadko dostrzegane i poruszane implikacje transgraniczne aktów notariuszy kaliskich z okresu 1918-1939. Analiza aktów notarialnych może stanowić asumpt do rozważań nad współczesnym prawem i uniwersalną aksjologią.
Description
Sponsor
Keywords
notariat, akty notarialne, dziedzictwo kulturowe, historia państwa i prawa, prawo polskie, prawo międzynarodowe
Citation
Akty notariuszy kaliskich w okresie międzywojennym - aspekty prawne i społeczne oraz implikacje transgraniczne / Notary Public's of the City of Kalisz in the Interwar Period 1918-1939 - Legal and Social Aspects as well as Cross-Border Implications, [w:] S. Kowalska (red.) "Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski", tom VI, Poznań-Kalisz 2017, s. 131-147.
DOI
Creative Commons License