Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23555
Title: Akty notariuszy kaliskich w okresie międzywojennym - aspekty prawne i społeczne oraz implikacje transgraniczne / Notary Public's of the City of Kalisz in the Interwar Period 1918-1939 - Legal and Social Aspects as well as Cross-Border Implications
Authors: Kowalska, Samanta
Keywords: notariat
akty notarialne
dziedzictwo kulturowe
historia państwa i prawa
prawo polskie
prawo międzynarodowe
Issue Date: 2017
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Citation: Akty notariuszy kaliskich w okresie międzywojennym - aspekty prawne i społeczne oraz implikacje transgraniczne / Notary Public's of the City of Kalisz in the Interwar Period 1918-1939 - Legal and Social Aspects as well as Cross-Border Implications, [w:] S. Kowalska (red.) "Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski", tom VI, Poznań-Kalisz 2017, s. 131-147.
Abstract: Akty notarialne są dokumentami, w których odzwierciedla się ówczesne prawo, normy i zasady życia społecznego przejawiające się w różnych obszarach działalności. Ze względu na zawiły i sformalizowany język prawniczy akty notarialne nie są łatwe do odkodowania oraz kwerendy naukowej. W artykule omówiono aspekty prawne i społeczne aktów kaliskich notariuszy z okresu międzywojennego. Ponadto wskazano na rzadko dostrzegane i poruszane implikacje transgraniczne aktów notariuszy kaliskich z okresu 1918-1939. Analiza aktów notarialnych może stanowić asumpt do rozważań nad współczesnym prawem i uniwersalną aksjologią.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23555
ISBN: 978-83-65512-22-2
ISSN: 2353-1673
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Kowalska - Notariusze, implikacje transgraniczne.pdf2.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.