Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23577
Title: Dziedzictwo kulturowe w świetle wybranych regulacji i implikacji prawa międzynarodowego / Cultural Heritage in the Light of Selected International Law Regulations
Authors: Kowalska, Samanta
Keywords: dziedzictwo kulturowe
zabytki
pamięć społeczna
tożsamość
umowa międzynarodowa
prawo międzynarodowe
prawa człowieka
Issue Date: 2018
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Citation: S. Kowalska, Dziedzictwo kulturowe w świetle wybranych regulacji i implikacji prawa międzynarodowego / Cultural Heritage in the Light of Selected International Law Regulations, [w:] S. Kowalska (red.), Dziedzictwo kulturowe - aksjologia i transgraniczność, Poznań-Kalisz 2018, s. 151-168
Abstract: W artykule omówiono rolę dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu pamięci i tożsamości społecznej. Dziedzictwo kulturowe stanowi świadectwo przeszłości oraz łącznik międzypokoleniowy. Na podstawie dialogu międzykulturowego można budować ład i bezpieczeństwo wsparte o ponadczasowe, uniwersalne wartości. Umowa międzynarodowa jest nie tylko źródłem prawa międzynarodowego, ale i środkiem współpracy między państwami i narodami w duchu poszanowania różnorodności, pluralizmu kulturowego oraz praw człowieka.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23577
ISBN: 978-83-62135-15-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Kowalska - Dziedzictwo kulturowe prawo międzynarodowe.pdf658.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.