Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23632
Title: Na stycznej. Idea zjednoczenia Kościołów w rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej i społecznej
Authors: Jewdokimow, Dorota
Keywords: historia idei
ekumenizm
jedność
prawosławie
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
Abstract: Dorota Jewdokimow nie poprzestaje na zwykłym opisie porządkującym rozmaite reakcje Rosjan na podział Kościoła chrześcijańskiego na zachodni i wschodni, katolicki i prawosławny, rzymski i grecki. Stawia sobie ambitniejsze cele, a mianowicie zamierza zbudować pewne „modele idealne” pojawiających się w myśli rosyjskiej sposobów ponownego zjednoczenia Kościoła, które to modele dają się wyprowadzić z pewnej ponadczasowej matrycy, mającej charakter logicznych możliwości. […] zastanawia się także nad sposobem istnienia tych wyróżnionych modeli w historii. Czy ich pojawianie się i dalszy byt ma charakter kumulatywny (współistnieją one w ‘wielkim czasie’ historii), czy też przypomina następstwo paradygmatów w nauce, kiedy to nowy paradygmat niejako ‘znosi’, kasuje poprzednie? Autorka skłaniałaby się raczej ku pierwszemu rozwiązaniu. Za nim przemawiałyby także ustawicznie ponawiane próby reaktywacji starych modeli ideowych w rodzaju Świętej Rusi, doktryny „Moskwa – Trzeci Rzym” czy nawet triady hr. Siergieja Uwarowa w dzisiejszym dyskursie rosyjskim.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23632
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jewdokimow_Na_stycznej_Rep.pdf7.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons