Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23633
Title: Zamiast interpretacji. Między doświadczeniem kinematograficznym a rozumieniem filmu
Authors: Koschany, Rafał
Keywords: teoria filmu
antropologia filmu
interpretacja
rozumienie
doświadczenie
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
Abstract: Rafał Koschany skromnie zastrzega, że nie jest jego intencją napisanie książki o „współczesnym filmoznawstwie w ogóle”. Jednakże wybór tematu i analityczna wnikliwość, z jaką rozpracowuje problem badawczy, sytuuje jego pracę w centrum dyskusji o kształcie współczesnego filmoznawstwa. Eksponowane postulaty metodologiczne mieszczą się w obszarze badań transdyscyplinarnych, tu rzecz dotyczy pogranicza literaturoznawstwa i filmoznawstwa, problemów estetyki i filozofii. Na początku badawczych poszukiwań pada ważne stwierdzenie, związane ze słowem „zamiast”. Być może, pisze Autor, jest to w istocie interpretacji obrona, czyniona wszakże w „nowym kontekście teoretycznego namysłu”. Nie zaskakuje mnie sformułowany na końcu książki postulat o przesunięciu problematyki interpretacji filmu w stronę jego antropologii. Jeśli rozumiemy kino jako specyficzną praktykę kulturową, to naturalną konsekwencją będzie odczarowanie tej sytuacji komunikacyjnej, gdzie główną aktywność sytuuje się po stronie tekstu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23633
ISBN: 978-83-64902-49-9
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koschany_Zamiast_interpretacji_Rep.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons