Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23643
Title: Gender w podręcznikach Projekt badawczy. Raport TOM I
Authors: Chmura-Rutkowska, Iwona
Duda, Maciej
Mazurek, Marta
Sołtysiak-Łuczak, Aleksandra
Chomczyńska-Rubacha, Mariola
Rubacha, Krzysztof
Pankowska, Dorota
Kopciewicz, Lucyna
Czerepaniak-Walczak, Maria
Frąckowiak-Sochańska, Monika
Buchowska, Natalia
Sekowska-Kozłowska, Katarzyna
Kopińska, Violetta
Cackowska, Małgorzata
Ostrouch-Kamińska, Joanna
Dec-Pietrowska, Joanna
Długołęcka, Alicja
Paprzycka, Emilia
Walendzik-Ostrowska, Agnieszka
Waszyńska, Katarzyna
Zamojska, Eva
Hejwosz-Gromkowska, Daria
Buchnat, Marzena
Cytlak, Izabela
Jarmużek, Joanna
Popow, Monika
Michalski, Maciej
Napierała, Anita
Głowacka-Sobiech, Edyta
Skórzyńska, Izabela
Walczak, Bartłomiej
Editors: Chmura-Rutkowska, Iwona
Duda, Maciej
Mazurek, Marta
Sołtysiak-Łuczak, Aleksandra
Keywords: gender, analiza podręczników
Issue Date: 2016
Publisher: Fundacja Feminoteka
Abstract: Publikacja stanowi podsumowanie badań zrealizowanych w ramach projektu badawczego „Gender w podręcznikach”. Celem projektu była rekonstrukcja i krytyczna analiza zawartości polskich podręczników oraz treści podstaw programowych pod kątem prezentowanych i promowanych w nich wzorców i idei dotyczących kobiecości, męskości oraz relacji między dziewczynkami/kobietami i chłopcami/mężczyznami. Zawarte w poszczególnych tomach analizy i studia przypadków stanowią wieloaspektową diagnozę, wskazującą zarówno pozytywne praktyki, jak i obszary, w których konieczne są zmiany w kierunku równościowej, demokratycznej i antydyskryminacyjnej edukacji. Analizą ilościową i jakościową objęto 25%, czyli 227 z 879 podręczników dopuszczonych przez MEN w 2013 roku do użytku szkolnego i przeznaczonych do kształcenia ogólnego w zakresie 28 przedmiotów, na wszystkich poziomach w różnych typach szkół, zgodnie z podstawą programową na dzień 01.10.2013. Analizie jakościowej poddana została również treść podstawy programowej do poszczególnych przedmiotów oraz dokumenty prawne dotyczące problematyki stereotypów i uprzedzeń związanych z płcią w edukacji szkolnej i samych podręcznikach. Raport składa się z trzech tomów. Pierwszy tom zawiera opis metodologii badań, analizy eksperckie dotyczące roli podręczników w reprodukowaniu/obalaniu stereotypów płciowych i innych aspektów edukacji w ramach przyjętych w projekcie założeń. Kolejne dwa tomy zawierają wyniki badań ilościowych i jakościowych podręczników do 27 przedmiotów, wraz z rekomendacjami, z których korzystać mogą zarówno przyszłe autorki i autorzy podręczników, ich wydawcy, recenzentki i recenzenci, osoby opracowujące podstawy programowe i materiały edukacyjne, pedagożki i pedagodzy, a także nauczycielki i nauczyciele.
Sponsorship: Ogólnopolski projekt badawczy „GENDER W PODRĘCZNIKACH” zrealizowany został przez Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Fundacją Feminoteka w ramach projektu „Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciwko stereotypom płciowym” realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.
Description: Projekt posiada stronę internetową, na której znajdują się informacje na temat badań, osób zaangażowanych oraz udostępnione wyniki badań: www.gender-podreczniki.amu.edu.pl.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23643
ISBN: 978-83-62206-17-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gender-w-podręcznikach.-Raport-Tom-1.pdfChmura, Duda, Mazurek, Sołtysiak-Łuczak, Gender w podręcznikach. Raport Tom I4.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.