Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23960
Title: W poszukiwaniu modelu duszpasterstwa sieciowego w Polsce. Studium pastoralnoteologiczne
Other Titles: In search of the model of pastoral network in Poland. Theological and pastoral study
Authors: Kardyka, Alan
Advisor: Szczepaniak, Maciej. Promotor
Keywords: duszpasterstwo
priesthood
internet
internet
sieć
web
chrześcijanie w sieci
Church and network
Kościół w internecie
Issue Date: 2018
Abstract: Celem niniejszej rozprawy jest ukazanie teoretycznego modelu dotyczącego duszpasterstwa sieciowego w Polsce. Posługując się metodą paradygmatu teologii pastoralnej w trzech etapach podejmuje próbę poszukiwań schematu działań apostolskich w Sieci, które wchodzą w skład składników programowania duszpasterskiego. W kontekście podstaw duszpasterstwa zwyczajnego rozprawa ukazuje nowe formy głoszenia Ewangelii – zwłaszcza w środowisku digitalnym. Celem dysertacji jest także jest także scharakteryzowanie obecności Kościoła w przestrzeni wirtualnej opisując katolickich blogerów, videblogerów i działaczy w Polsce. Niniejsza rozprawa prezentuje także badania empiryczne, których próba badawcza wynosiła 1667 respondentów. Wyniki charakteryzują stopień skuteczności apostolstwa w cyberprzestrzeni, rodzaje aktywności chrześcijan w Sieci oraz preferencje wykorzystywania najpopularniejszych serwisów społecznościowych przez katolickich internautów. Praca proponuje również schemat działania duszpasterstwa w Internecie oraz wykorzystywanie podstawowych narzędzi przygotowania działalności apostolskiej w Sieci, które pozwolą na skuteczną ewangelizację w świecie cyfrowym. Analizy badań wykazują skuteczność duszpasterstwa sieciowego w Polsce, stopień oddziaływania na katolickich odbiorców w cyberprzestrzeni oraz przede wszystkim potwierdzają, że ewangelizacja poprzez media społecznościowe może doprowadzić internetowego odbiorcę do rzeczywistego uczestnictwa we wspólnocie i w sakramentalnym życiu Kościoła.
The observation of attitudes and behavior of the society over the last decade shows that the dynamics of civilizational changes to a very high degree, sets new priorities in the world, creates innovative goals and establishes new trends. Over the ages the Church has always faithfully stood for evangelization, whose forms have changed accordingly to the auditorium from each period of history. The Internet has completely revolutionized communication between people. The Church has been interested in great opportunities to conduct dialogue with the modern world with the help of modern technologies. The goal of this work is to present what today's pastoral care is. How the currently functions of the Internet in the context of the analysis of the world of digitization helps in evangelization? This essay will present a general model of pastoral network which has been experimenting in Poland over the last few years. The essence of the power of the Internet is the speed. The Church can now reach the people even in the periphery. Thanks to the analysis of the research, the level of activity in the network of the Church in Poland was defined. It also allowed to determine what Internet communication channels are used by all those who work in the area of evangelization and pastoral network. This dissertation shows pastoral care in the digital world, the possibilities of using the Internet for apostolic purposes.
Description: Wydział Teologiczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/23960
Appears in Collections:Doktoraty (WT)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alan Kardyka - rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
5.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.