Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24057
Title: Ekoterroryzm - rozważania w kontekście bezpieczeństwa i zasady zrównoważonego rozwoju. Wybrane regulacje prawa międzynarodowego
Authors: Kowalska, Samanta
Keywords: prawa człowieka
prawo międzynarodowe
ekoterroryzm
antyterroryzm
zasada zrównoważonego rozwoju
Issue Date: 2018
Publisher: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Praw Człowieka
Citation: S. Kowalska, Ekoterroryzm - rozważania w kontekście bezpieczeństwa i zasady zrównoważonego rozwoju. Wybrane regulacje prawa międzynarodowego / Ecoterrorism - Considerations in the Context of Security and the Principles of Sustainable Development. Selected International Law Regulations, [w:] B. Gronowska, B. Rakoczy, J. Kapelańska-Pręgowska, K. Karpus, P. Sadowski (red.), Prawa człowieka a ochrona środowiska. Wspólne wartości i wyzwania, Toruń 2018, s. 223-245
Abstract: Terrorystyczny modus operandi rozszerza się na kolejne obszary funkcjonowania państwa, prawa oraz społeczności międzynarodowej stanowiąc zagrożenie także dla naturalnego środowiska życia człowieka. Ochrona przyrody stanowi ważny aspekt realizacji the human rights. W rozważaniach podkreślono, iż w przeciwdziałaniu terroryzmu istotną rolę odgrywa systemowe i skoordynowane realizowanie zadań z poszanowaniem prawa międzynarodowego, praw człowieka oraz zasad demokratycznych, które stanowią wspólną wartość. W profilaktyce i prewencji ekoterroryzmu nie sposób abstrahować od zasady zrównoważonego rozwoju, gdyż omawiane zjawisko dąży także do zachwiania równowagi biologicznej. Sprawy dotyczące środowiska wymagają wielopłaszczyznowej analizy w oparciu o rzetelne badania i ekspertyzy. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż bez ich respektowania zasada zrównoważonego rozwoju mogłaby nabierać znamion deklaratywnych i nie byłaby komplementarna.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24057
ISBN: 978-83-933493-4-0, 978-83-933493-5-7 (e-book)
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Kowalska - Ekoterroryzm a prawa człowieka.pdf688.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.