Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24062
Title: Społeczne i emocjonalne funkcjonowanie adolescentów z enurezą nocną
Other Titles: Social and emotional functioning of young adolescence with Nocturnal Enuresis
Authors: Sagie, Tal
Advisor: Krauze-Sikorska, Hanna. Promotor
Keywords: enureza nocna
nocturnal enuresis
społeczne i emocjonalne funkcjonowanie młodzieży
social and emotional functioning of young adolescents
poczucie własnej wartości
self-esteem, education
edukacja, problemy społeczne i emocjonalne
social and emotional issues
Issue Date: 2018
Abstract: Enureza nocna (moczenie nocne) jest jednym z najczęstszych i najbardziej irytujących zaburzeń w dzieciństwie. Na całym świecie na enurezę cierpią miliony dzieci i młodzieży. Większość badań dotyczących enurezy skupia się głównie na dzieciach, a mniej na okresie dorastania. Celem badań podjętych w dysertacji doktorskiej było zbadanie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania adolescentów nie mających problemów z enurezą i adolescentów z enurezą w celu uzyskania lepszego zrozumienia wpływu typu moczenia nocnego oraz jego częstotliwości na społeczne i emocjonalne funkcjonowanie nastolatków. Zbadano także wpływ płci młodzieży z enurezą na ich społeczno-emocjonalne funkcjonowanie. Badania pozwoliły także określić rolę rodziców i rówieśników w funkcjonowaniu nastolatków doświadczających problemów związanych z moczeniem nocnym. Jednym z głównych założeń badań było to, że wraz z wiekiem dziecko zacznie dostrzegać swoją odmienność od rówieśników. Może to spowodować zaburzenia związane z poczuciem własnej wartości i zakłócać relacje interpersonalne. Postawiono hipotezę, że młodzież z enurezą będzie miała więcej problemów społecznych i emocjonalnych niż ich rówieśnicy bez tego zaburzenia. Postawiono też hipotezę, że wysoka częstotliwość moczenia nocnego oraz wiek dzieci będzie miał znaczenie dla powstawania znaczących problemów emocjonalnych. Ostatnia hipoteza skupiała się na podejściu rodziców - zasugerowano, że pozytywne podejście rodziców zminimalizuje problemy społeczne i emocjonalne wśród adolescentów z enurezą. Aby przetestować te hipotezy, przeprowadzono badania wśród nastolatków. W badań wzięło udział 397 osób. Te osoby zostały podzielone na dwie grupy badawcze: 203 uczestników w grupie osób z enurezą i 194 w grupie kontrolnej. Odkrycia są dość zaskakujące. Hipotezy, które powstały przed przeprowadzeniem tych badań, związane z założeniem, że osoby z enurezą będą miały więcej problemów społecznych i emocjonalnych w porównaniu z osobami bez enurezy okazały się nieprawdziwe. Badanie wykazało odwrotność - enuretycy osiągnęli wyższy poziom funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Wyjaśnieniem tego faktu może być relacja rodziców z dziećmi z enurezą, którzy od początku bardzo wspierają swoje dzieci. Silny, prawidłowy związek emocjonalny dziecko – rodzice może pozytywnie wpływać na emocjonalno-społeczne funkcjonowanie nastolatków z enurezą.
Nocturnal Enuresis (Bedwetting) is one of the most frequent and one of the most annoying disorders of childhood. Tens of millions of children and teenagers are suffering from enuresis all over the world. Most studies on enuresis have focused mainly on children and less on adolescence. The purpose of this study was to explore the social and emotional functioning of enuretic young adolescents and non-enuretic young adolescents, get a better understanding about the effect of the type of bedwetting, the frequency and gender on the child's condition and also to explore parents and peers approach to enuresis and their effect on the young adolescents social and emotional functioning. One of the main assumptions for this study was that as the age progress, the enuretic child will start to feel different than his peers. This can cause a gap between his current (successful) social status to the sense of difference while comparing himself to his peers. I hypothesized that enuretics, in general, will have more social and emotional issues. More specifically, I hypothesized that secondary enuretics, high-frequency enuresis, and older children will suffer from more social and emotional issues. The last hypothesis focused on the parents' approach – I suggested that positive parents' approach will help reduce social and emotional issues among enuretics. To test this hypothesis, I conducted a research among young adolescents. The sample of this research included 397 participants, composed of two research groups: 203 participants in the test group of enuresis and 194 in the control group. The findings are quite surprising. Most of the assumptions that were made before conducting this research have hypothesized that enuretics will be found to have more social and emotional issues compared to non-enuretics. This study has found the opposite - enuretics achieved higher grades in social and emotional functioning. These findings are explained by the enuretic's relations with their parents. According to this research, bedwetters tend to have better relationships with their parents. Most parents of bedwetters are very supportive regarding their child's bedwetting issue and this might affect the enuretic young adolescent's social and emotional functioning positively.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/24062
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tal Sagie PhD.pdf
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.