Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24253
Title: Terroryzm a wolność słowa - rozważania prawnomiędzynarodowe / Terrorism and Freedom of Speech - Considerations in the Light of the International Law
Authors: Kowalska, Samanta
Keywords: terroryzm
antyterroryzm
wolność słowa
prawo międzynarodowe
prawa człowieka
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph
Citation: S. Kowalska, Terroryzm a wolność słowa - rozważania prawnomiędzynarodowe / Terrorism and Freedom of Speech - Considerations in the Light of the International Law, [w:] M. Urbańczyk, L. Bartosik, N. Zagórska (red.), In Search of the Euro-Atlantic Doctrine of Freedom of Speech, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Poznań-Łódź 2019, s. 181-201
Abstract: Zjawisko terroryzmu stanowi egzemplifikację czynników destruktywnych, które deprecjonują osnowę aksjologiczną oraz normatywną wolność słowa. Terroryści sięgają po dyspersję informacyjną, aby wywołać jak największą psychozę, niekontrolowane reakcje oraz chaos informacyjno-semantyczny. Wolność słowa jest uprawnieniem jednostki, które realizowane może sprawić, iż zarówno w sferze wertykalnej, jak i horyzontalnej będzie zachodził proces czynnego zaangażowania na rzecz strategii bezpieczeństwa. Realizowanie praw człowieka stanowi kompas prowadzący ku wartościom uniwersalnym, które jednoczą ludzi neutralizując bierność. Natomiast w działaniach legislacyjnych pobudzają do stanowienia perspektywicznych regulacji w celu ochrony praw jednostki zarówno w stanie stabilizacji, jak i w obliczu wystąpienia zagrożenia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24253
ISBN: 978-83-66035-29-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Kowalska - Terroryzm a wolność słowa.pdf775.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.