Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24284
Title: Filantropia, opieka społeczna, praca socjalna - ewolucja form pomocy potrzebującym na przestrzeni dziejów
Authors: Brenk, Mikołaj
Keywords: filantropia
praca socjalna
pomoc społeczna
opieka społeczna
historia pomocy społecznej
Issue Date: 2017
Publisher: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Citation: Pomoc - wsparcie - ratownictwo. O optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia (red.) A. Knocińska, P. Frąckowiak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań - Gniezno 2017, s.553-563.
Abstract: Terminologia związana z określeniami dotyczącymi działań z zakresu wsparcia osób potrzebujących w swej wielowiekowej tradycji była używana rozmaicie. Nie­sienie pomocy człowiekowi ma swą genezę w działalności charytatywnej, zakła­dającej początkowo jedynie zapewnienie niezbędnych środków do życia osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. W miarę rozwoju pojęcie to rozszerzało swoje znaczenie, ale też ulegało modyfikacjom. Specyfika współczesnej działalno­ści charytatywnej, a także szeroko rozumianych działań z obszaru opieki i pomocy społecznej oraz pracy socjalnej, związana jest z powstawaniem w kolejnych latach różnych koncepcji, również w zakresie terminologicznym - stąd warto przyjrzeć się podstawowym propozycjom definicyjnym oraz wskazać na ewolucję poglądów dotyczących wsparcia, jaka miała miejsce na przestrzeni dziejów.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24284
ISBN: 978-83-7986-171-2
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikolaj.Brenk_Filantropia, opieka społeczna, praca socjalna - ewolucja form pomocy potrzebującym na przestrzeni dziejów..pdf540.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.