Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24345
Title: Reaktywność silanów w procesach sililowania alkenów i alkoholi w obecności trialkilohydroboranów litowców
Other Titles: Reactivity of silanes in silylation of alkenes and alcohols in the presence of alkali metal trialkylhydroborates
Authors: Zaranek, Maciej
Advisor: Pawluć, Piotr. Promotor
Keywords: trialkilohydroborany
trialkylhydroborates
hydrosililowanie
hydrosilylation
dehydrogenujące sprzęganie
dehydrogenative silylation
kataliza
catalysis
Issue Date: 2019
Abstract: Celem badań stanowiących treść rozprawy doktorskiej było określenie reaktywności wodorosilanów w reakcjach addycji i sprzęgania w układach katalitycznych powstających w obecności trialkilohydroboranów litowców, ze szczególnym uwzględnieniem przemian, jakim mogą one ulegać pod wpływem środowiska reakcji. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań ustalono, że trietylohydroboran sodu użyty w układzie reakcyjnym zawierającym kompleks kobaltu(II) jest niezbędny do zajścia reakcji, pełniąc jednak tylko rolę aktywatora. Po drugie, trietylohydroborany sodu, potasu i litu, wobec braku kompleksów metali, same mogą katalizować powstanie produktów hydrosililowania winyloarenów i podobnych związków. Po trzecie, w przypadku, gdy substraty należą do grupy alkoholi, jedyną reakcją jest dehydrogenujące sprzęganie z utworzeniem alkoksysilanów i gazowego wodoru. Wykazano w ten sposób, że trialkilohydroborany litowców, będące częstymi czynnikami aktywującymi układy katalityczne oparte na kompleksach metali przejściowych, w odpowiednich warunkach mogą wywierać bezpośredni wpływ na przebieg reakcji.
The aim of the study described in this very thesis was to determine the reactivity of hydrosilanes in the addition and coupling reactions with the aid of catalytic systems formed in the presence of alkali metal trialkylborohydrides, with particular consideration of possible changes induced to the latter by the reaction environment. On the basis of the results of the research carried out, it was first established that in a reaction system containing cobalt(II) complex, the presence of sodium triethylhydroborate is required for any reaction to happen, as it activates the former. Secondly, triethylhydroborates of sodium, potassium, and lithium, in the absence of any metal complex, can themselves catalyse selective formation of Markovnikov-type products of hydrosilylation of vinylarenes and similar compounds. If alcohols are substrates, the only reaction taking place is dehydrogenative coupling with hydrosilanes yielding alkoxysilanes. It has therefore been shown that alkali metal trialkylborohydrides, which are often used as activators of transition-metal-based catalytic systems, under some conditions can exert direct influence on the reaction pathway.
Description: Wydział Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/24345
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska - Maciej Zaranek.pdf
  Restricted Access
13.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.