Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24442
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBuchowski, Michał. Promotor-
dc.contributor.authorAyada, Adel-
dc.date.accessioned2019-03-04T13:35:45Z-
dc.date.available2019-03-04T13:35:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/24442-
dc.descriptionWydział Historycznypl
dc.description.abstractPraca oparta jest na badaniach dotyczących wpływu zmian związanych z procesami modernizacji na życie beduińskich kobiet. Rozpatrzono 3 pytania badawcze: 1. Jak zmieniła się pozycja kobiet wśród Beduinów z północy Izraela? 2. Jak modernizacja ta zmieniła życie kobiet? 3. Jakie jest postrzeganie tych zmian przez różne pokolenia kobiet? Modernizacja zmieniła pozycję kobiet w społeczeństwie. Mają możliwość nauki i pracy poza domem oraz bardziej partnerską pozycję w relacji do mężczyzny. Jednocześnie nałożyła na nie wiele nowych zadań, gdyż dziś pracują one zarówno w domu, jak i poza domem. Daje to im większą niezależność i powoduje upowszechnianie się zwesternizowanego modelu życia rodzinnego. Emancypacja zachodzi ewolucyjnie i wynika bardziej z presji kulturowej globalizującego się świata niż tarć wewnątrzspołecznych.pl
dc.description.abstractThe work is based on research on the impact of changes related to modernization processes on the lives of Bedouin women. Three research questions were considered: 1. How has the position of women among Bedouins from the north of Israel changed? 2. How has this modernization changed the lives of women? 3. What is the perception of these changes by different generations of women? Modernization has changed the position of women in society. They have the opportunity to learn and work outside their home and a more equal position in relation to a man. At the same time, it has put a lot of new tasks on them, because today they work both at home and outside. This gives them greater independence and promotes the model of a westernized model of family life. Emancipation takes place evolutionary and results more from the cultural pressure of a globalizing world than intra-social tensions.pl
dc.language.isoengpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectBeduinipl
dc.subjecttradycjapl
dc.subjectmodernizacjapl
dc.subjectemancypacja kobietpl
dc.subjectBedouinspl
dc.subjecttraditionpl
dc.subjectmodernizationpl
dc.subjectwomen’s emancipationpl
dc.titleKobiece doświadczanie transformacji: tradycja a nowoczesność w społeczeństwie Beduinów z północnego Izraelapl
dc.title.alternativeWomen’s Experience of Transition: Tradition vs. Modernity in Northern Israeli Bedouin Societypl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayada 2018_fin.docx
  Restricted Access
6.32 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.