Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24466
Title: Polski samorząd terytorialny a współpraca rozwojowa
Authors: Ksenicz, Igor
Keywords: Współpraca rozwojowa
Samorząd terytorialny
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Współpraca rozwojowa Unii Europejskiej - teoria i praktyka, red. F. Kaczmarek, A. Jaskulski, Poznań 2014, s. 75-97.
Abstract: Jednostki samorządu terytorialnego od 2006 r. są uprawnione do uczestnictwa w polskiej współpracy rozwojowej. Referat podsumowuje dotychczasowe działania polskich samorządów w tym zakresie, na które składa się ponad 100 projektów realizowanych w 6 państwach przez 53 jednostki samorządu terytorialnego. Analizie poddane zostały zarówno dokumenty programowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i obszary udzielanego wsparcia, geograficzne i tematyczne. Głównymi beneficjentami pomocy rozwojowej udzielanej przez polskie samorządy są ich partnerzy z państw Partnerstwa Wschodniego, w szczególności ukraińscy. Dominującym tematem analizowanych projektów jest wsparcie samorządu terytorialnego.
Sponsorship: Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim
URI: http://hdl.handle.net/10593/24466
ISBN: 978-83-62907-52-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
075-098.pdfRozdział146.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.