Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24474
Title: Szkicownik pełen Ogrodów. Arthur Rackham i jego ilustracje do powieści "Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich" Jamesa Matthew Barriego
Authors: Wieczorkiewicz, Aleksandra
Keywords: James Matthew Barrie
Arthur Rackham
Peter Pan in Kensington Gardens
ilustracja w literaturze dziecięcej
przekład literacki
Issue Date: Mar-2019
Publisher: KSIĄŻNICA PODLASKA im. Łukasza Górnickiego
Citation: Bibliotekarz Podlaski 40/2018. Obrazy w literaturze dziecięcej - literatura dziecięca w obrazach, s.47-74.
Abstract: Celem artykułu jest zarysowanie biograficznego i interpretacyjnego tła dzieł Arthura Rackhama oraz analiza jego wybranych ilustracji do powieści Peter Pan in Kensington Gardens, skupiona na badaniu zależności pomiędzy tekstem a grafiką: na jakich płaszczyznach wyobraźnia ilustratora spotyka się z wizją pisarską; jak obrazy – tak ważne w książce dla dzieci – wpływają na interpretację tekstu literackiego i w jakim sensie same są jego interpretacją. Niezwykle istotna jest tu również kategoria nastrojowości tworzącej się na styku słowa i obrazu oraz rozumienie ilustracji jako „przekładu intersemiotycznego”, gdyż analiza dzieł Rackhama (i Barriego) została dokonana także z perspektywy tłumacza, by pokazać, jak istotna w literaturze dziecięcej jest korelacja pomiędzy przekładem a obrazem, jaką rolę w procesie translatorskim pełni ilustracja.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24474
ISSN: 2544-8900
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP40_3_Wieczorkiewicz_BP_3-2018.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.