Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24479
Title: Kuchnia smaków przyprawiona paragrafem. Ochrona dziedzictwa kulinarnego – wybrane aspekty prawnomiędzynarodowe
Other Titles: Cuisine of Flavours Seasoned with some Regulations. Protection of Culinary Heritage - Selected Aspects of International Law
Authors: Kowalska, Samanta
Keywords: prawo
prawo międzynarodowe
prawa człowieka
dziedzictwo kulturowe
dziedzictwo kulinarne
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Citation: B. Kowalczyk, P. Łuszczykiewicz, K. Walczak, M. Zdrowicka-Wawrzyniak (red.), Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań 2018, s. 151-167
Abstract: Na początku XXI w. w wyniku zmiany stylu życia, mentalności i zwyczaju społecznego ulegają przeobrażeniu filozofia oraz kultura kulinarna. Wiele produktów funkcjonuje wyłącznie w charakterze konsumpcyjnym lub marki wylansowanej w mediach. W niniejszym artykule omówiono wybrane regulacje prawa międzynarodowego w celu ochrony tradycyjnego dziedzictwa kulinarnego w duchu poszanowania różnorodności oraz pluralizmu kulturowego /// At the beginning of the 21st century culinary philosophy and culture was changed as a result of changes in a lifestyle, mentality and a social status. Many products function exclusively through their consumptive character or a trademark launched by the media. This article discusses chosen regulations of international law so as to protect traditional culinary heritage in a spirit of respect for diversity and cultural pluralism.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24479
ISBN: 978-83-65697-70-7
978-83-62135-18-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Kowalska - Ochrona dziedzictwa kulinarnego, prawo międzynarodowe.pdf724.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.