Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24635
Title: Federacja Rosyjska wobec problemu terroryzmu islamskiego pochodzącego z Kaukazu Północnego
Other Titles: The Russian Federation towards the problem of Islamic terrorism originating from the North Caucasus
Authors: Kardaś, Jarosław
Advisor: Fiedler, Radosław. Promotor
Keywords: Federacja Rosyjska
Russian Federation
terroryzm islamski
Islamic terrorism
Kaukaz Północny
North Caucasus
Borys Jelcyn
Boris Yeltsin
Władimir Putin
Vladimir Putin
Issue Date: 2019
Abstract: Celem badań podjętych w rozprawie jest ukazanie różnicy w sposobie rozwiązania problemu terroryzmu islamskiego pochodzącego z Kaukazu Północnego w okresie sprawowania władzy przez Borysa Jelcyna oraz w okresie sprawowania władzy przez Władimira Putina w Federacji Rosyjskiej. Porównano oba okresy, zestawiając ze sobą działania rosyjskich władz na płaszczyźnie prawej, organizacyjnej oraz wykonawczej. W dysertacji starano się udowodnić, że po 2009 r. (czyli po zakończeniu operacji antyterrorystycznej w Czeczenii) doszło do spadku zagrożenia terrorystycznego ze strony bojowników kaukaskich w Federacji Rosyjskiej, ponieważ działania podejmowane przez prezydenta Władimira Putina w zakresie zwalczania terroryzmu islamskiego były bardziej skuteczne niż te, które podejmowano w okresie rządów Borysa Jelcyna w latach 90. XX w. W czasie trwania II wojny w Czeczenii Władimir Putin, przy pomocy klanu Kadyrowów zaczął realizować tzw. politykę czeczenizacji. Głównym założeniem tej polityki było obsadzanie przez Kreml najważniejszych organów władzy w Czeczenii etnicznymi Czeczenami i danie im dużej niezależności wewnętrznej. Działania podejmowane przez klan Kadyrowów ustabilizowały sytuację w zbuntowanej republice i doprowadziły do spadku zagrożenia terrorystycznego ze strony islamskich radykałów.
The purpose of the research undertaken in the dissertation is to show the difference in the way of solving the problem of Islamic terrorism originating from the North Caucasus during the Boris Yeltsin’s presidency and Vladimir Putin’s presidency in the Russian Federation. Both periods were compared by juxtaposing the actions of the Russian authorities with respect to changes in the legal system, on the organizational level and in terms of the implementation. Attempts were made to prove that after 2009 (after the anti-terrorist operation in Chechnya) the terrorist threat from the Caucasian fighters decreased in the Russian Federation, because actions taken by president Vladimir Putin to combat Islamic terrorism were more effective than those taken during the presidency of Boris Yeltsin in the 1990s. During the Second War in Chechnya Vladimir Putin started to implement the so-called Chechenization policy. It was implemented using the Kadyrov clan. Actions taken by the Kadyrov clan have stabilized the situation in the rebellious republic and decreased the terrorist threat from Islamic radicals.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/24635
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J_Kardaś_doktorat.pdf
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.