Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24821
Title: A Strategic Review of the Security of European Countries
Other Titles: PRZEGLĄD STRATEGICZNY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW EUROPEJSKICH
Authors: Magiera, Maciej
Donaj, Łukasz
Keywords: security
terrorist attack
migration crisis
bezpieczeństwo
zamach terrorystyczny
military conflict
konflikt zbrojny
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2018, nr 11, s. 355-381.
Abstract: This paper combines a review of the strategic security of European countries in 2017, and the creation - on the basis of the international scenario method - of short-, medium- and longterm forecasts. The authors address both the nature of armed conflicts (including the so-called ‘frozen conflicts’) and the escalation of terrorist acts. Also, the issue of the immigration crisis has been highlighted as causing both the rise of radical public sentiments and being a ‘source’ of the smuggling of people (including terrorists) and goods (including weapons which are later used in attacks).
Treścią publikacji jest dokonanie przeglądu strategicznego bezpieczeństwa europejskiego państw europejskich w 2017 roku i stworzenie - na wzór metody scenariuszy międzynarodowych - prognoz krótko-, średnio- oraz długoterminowych. Autorzy zajęli się zarówno wydarzeniami mającymi charakter konfliktów zbrojnych (w tym także tzw. „zamrożonymi konfliktami”), a także problemem nasilających się aktów terrorystycznych. Zwrócono także uwagę na kwestię kryzysu imigracyjnego, powodującego zarówno wzrost nastrojów radykalnych, ale będącego również „źródłem” przemytu osób (w tym terrorystów) oraz towarów (w tym broni, wykorzystywanej następnie w zamachach).
URI: http://hdl.handle.net/10593/24821
DOI: 10.14746/ps.2018.1.25
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2018, nr 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26-DONAJ_MAGIERA.pdf519 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.