Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24909
Title: Republika uczonych. Bez namaszczenia
Authors: Drozdowicz, Zbigniew
Keywords: republika uczonych
uczelniane władze
autorytety naukowe
doświadczenie naukowe
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Drozdowicz Z., Republika uczonych. Bez namaszczenia, Poznań 2018, ss.157.
Abstract: Władze uczelni i modele zarządzania uczelniami; autorytety naukowe; samodzielność naukowa w USA i w Polsce; młodzi uczeni; Doświadczenie i entuzjazm w nauce; wrażliwość i drażliwość uczonych; czytanie ze zrozumieniem, z nastawieniem, „między wierszami”, czytanie selektywne.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24909
ISBN: 978-83-64902-61-1
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drozdowicz_Republika_Pep.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons