Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2494
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStankowska-Kozera, Agata. Promotor-
dc.contributor.authorŚniedziewska, Magdalena-
dc.date.accessioned2012-05-16T07:05:19Z-
dc.date.available2012-05-16T07:05:19Z-
dc.date.issued2012-05-16T07:05:19Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2494-
dc.descriptionWydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiejpl_PL
dc.description.abstractW pierwszej części pracy doktorskiej przedstawiona została historia recepcji malarstwa holenderskiego złotego wieku w polskiej literaturze powojennej. Recepcja, która zapośredniczona jest w dziewiętnastowiecznej wizji sztuki Niderlandów. Interpretacje polskich pisarzy skonfrontowane zostały z odczytaniami siedemnastowiecznego malarstwa holenderskiego zaproponowanymi przez dziewiętnastowiecznych francuskich pisarzy i krytyków artystycznych. Polscy twórcy w swoich analizach koncentrują się przede wszystkim na gatunkach, które w XIX wieku we Francji uznane zostały za typowo holenderskie: na pejzażu, malarstwie rodzajowym, martwej naturze i portrecie (indywidualnym, zbiorowym i autoportrecie). Te cztery „holenderskie” gatunki wyznaczają kolejne rozdziały pierwszej części rozprawy. Druga część pracy jest rekonstrukcją i analizą nieukończonego tomu esejów Zbigniewa Herberta o XVII-wiecznych malarzach holenderskich, który najprawdopodobniej miał zostać zatytułowany Mali mistrzowie. Bohaterami rozdziałów są szczególnie przez Herberta cenieni mali mistrzowie holenderscy: Willem Duyster, Pieter de Hooch, Hendrick Avercamp, Hercules Segers i Pieter Saenredam.pl_PL
dc.description.abstractThe first part of the doctoral thesis presents the history of the reception of the Golden Age Dutch painting in the Polish postwar literature; the reception which is mediated in the 19th-century vision of Dutch art. The interpretations made by Polish authors are confronted with the propositions formulated by the 19th-century French writers and art critics. Polish writers in their analyses are concentrated primarily on the genres which in the 19th-century French were recognized as typically Dutch: landscape, genre painting, still life and portrait (individual portrait, group portrait and self-portrait). These four “Dutch” genres determine the four chapters of the first part of the dissertation. The second part is the reconstruction of the unfinished volume of Zbigniew Herbert’s essays about the 17th-century Dutch painters which probably was to be entitled The Little Masters. Each chapter is related to one of the Dutch Little Masters who were especially esteemed by Herbert: Willem Duyster, Pieter de Hooch, Hendrick Avercamp, Hercules Segers and Pieter Saenredam.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectSiedemnastowieczne malarstwo holenderskiepl_PL
dc.subjectSeventeenth-century Dutch paintingpl_PL
dc.subjectPolska literatura powojennapl_PL
dc.subjectPolish postwar literaturepl_PL
dc.subjectMali mistrzowiepl_PL
dc.subjectLittle Dutch Masterspl_PL
dc.titlePolska literatura powojenna wobec malarstwa holenderskiego złotego wiekupl_PL
dc.title.alternativeDutch Golden Age Painting in Polish Postwar Literaturepl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Magdalena Sniedziewska, Polska literatura powojenna wobec malarstwa holenderskiego zlotego wieku.pdf2.36 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.