Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24987
Title: Badania kwantowo-chemiczne nowych kompleksów Ir(III) jako potencjalnych emiterów dla organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED)
Other Titles: Quantum-chemical studies of new Iridium(III) complexes as potential emitters for organic light-emitting diodes (OLEDs)
Authors: Grzelak, Izabela
Advisor: Hoffmann, Marcin. Promotor
Keywords: badania kwantowo-chemiczne
quantum-chemical studies
DFT
kompleksy
complexes
iryd
OLED
iridium
Issue Date: 2019
Abstract: Celem niniejszej pracy doktorskiej było zbadanie metodami chemii kwantowej, dotychczas nieodnotowanych w literaturze światowej, koordynacyjnych związków irydu(III) stabilizowanych C,N-, C,P- oraz C,C- cyklometalowanymi ligandami aromatycznymi. Określenie ich struktury, właściwości fotofizycznych oraz fotochemicznych, w kontekście dalszych zastosowań w roli efektywnych emiterów dla organicznych diod elektroluminescencyjnych. Zbadany został również wpływ izomerii fac-mer na właściwości badanych kompleksów irydu(III). W pracy przebadano cztery grupy kompleksów, które zostały wcześniej zsyntetyzowane i równolegle były prowadzone badania eksperymentalne. Pierwszą grupę stanowiły jonowe kompleksy irydu(III) typu [Ir(bzq)2(N^N)]+ A-, drugą grupą związków były bis(benzo[h]chinolinowe) kompleksy Ir(III) o ogólnym wzorze [Ir(bzq)2(N^O)] z β-ketoiminowymi ligandami zawierającymi różne fluorowane ugrupowania N-arylowe, trzecią grupą były kompleksy facjalne i meridialne Ir(III) typu [Ir(5-R-bzq)3], czwartą grupą były bis(benzo[h]chinolinowe) kompleks Ir(III) o ogólnym wzorze [Ir(bzq)2(R1C(=NR2)CH=C(-O)R1)] ze zmodyfikowanym pomocniczym ligandem β-ketoiminowym.
The aim of the doctoral dissertation presented was to comprehensively characterize the hitherto not described in literature coordination compounds of iridium(III) stabilized with C,N-, C,P- and C,C- cyclometalated ligands, by quantum chemistry methods. Determination of their structure, photophysical and photochemical properties was expected to contribute to development of their further applications as effective emitters for organic electroluminescence diodes. Another problem considered was the impact of fac-mer isomerism on the properties of the iridium(III) complexes studied. Four groups of complexes were investigated. The first one included ionic iridium(III) complexes of the type [Ir(bzq)2(N^N)]+ A-, the second one comprised bis(benzo[h]quinoline) Ir(III) complexes of the general formula [Ir(bzq)2(N^O)] with β-ketoimine ligands containing different fluorinated N-aryl groups. The third group included facial and meridial Ir(III) complexes of the type [Ir(5-R-bzq)3] and the final group was made of bis(benzo[h]quinoline) Ir(III) complexes of the general formula [Ir(bzq)2(R1C(=NR2)CH=C(-O)R1)] with a modified ancillary β-ketoimine ligand.
Description: Wydział Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/24987
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa doktorska- Izabela Grzelak.pdf
  Restricted Access
29.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.