Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25019
Title: Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości
Editors: Mateja-Jaworska, Bogumiła
Skowrońska, Marta
Keywords: gościnność
goszczenie
przyjmowanie gości
wzorce kulturowe
obyczaje
rytuały
towarzyskość
codzienność
socjologia codzienności
badania społeczne
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Mateja-Jaworska B., Skowrońska M., red., Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 265
Description: Książka powstała w ramach projektu „Archiwum Badań nad Życiem Codziennym”, w wyniku analizy sześćdziesięciu indywidualnych wywiadów pogłębionych, skupionych wokół praktyk gościny i jej reguł, przeprowadzonych na przełomie 2017 i 2018 roku w trzech miastach województwa lubuskiego. Powstały zbiór tekstów prezentuje w pierwszej części istotne elementy goszczenia, m.in. dużą rolę, jaką pełni stół, prowadzone w gościnie rozmowy, asymetrię w relacjach władzy między gospodarzem a gościem. Przedstawiono też reguły tradycyjnej gościnności i szereg jej alternatywnych form, napięcia wynikające z chęci jednoczesnego zaspokojenia potrzeb otwartości i prywatności oraz spontaniczności i poszanowania zasad, role i status dzieci w sytuacjach goszczenia, typologię gospodarzy na podstawie prezentowanych postaw wobec badaczy. W drugiej części książki znajdują się fragmenty zwycięskich prac nadesłanych na organizowany równolegle z badaniami konkurs pamiętnikarski „O gościach i w gościach. Oblicza gościnności”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25019
ISBN: 978-83-232-3513-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mateja_Skowronska_red_Gosc_w_dom_2019_MT_druk_internet.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.