Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25100
Title: Orientacje zawodowe młodzieży z Zespołów Szkół Zawodowych
Authors: Myszka-Strychalska, Lucyna
Keywords: orientacje zawodowe
młodzież
uczniowie z Zespołów Szkół Zawodowych
planowanie kariery
wybory zawodowe
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Myszka-Strychalska L., Orientacje zawodowe młodzieży z Zespołów Szkół Zawodowych. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 368
Description: Współczesna rzeczywistość znamionuje się niestałością, permanentną zmianą i dynamizmem przeobrażeń. Stwarza nowe możliwości wkomponowywania się w przestrzenie społeczne, co sprzyja samorealizacji oraz podmiotowemu zaistnieniu w zglobalizowanym społeczeństwie. Publikacja pt. "Orientacje zawodowe młodzieży z zespołów szkół zawodowych" odnosi się do problematyki kształtowania nastawień młodzieży w stosunku do własnej przyszłości zawodowej. Uznając, że strefa życia zawodowego pochłania coraz większy wycinek egzystencji człowieka - zagadnienie kariery oraz planowania przyszłości zawodowej, stanowi interesujący kognitywnie przedmiot badań. Dociekliwość badawcza, nie bez powodu została skierowana na młodzież z zespołów szkół zawodowych. W perspektywie niedalekiej przyszłości stanie się ona bowiem kreatorem rynku pracy. Ponadto, mając na uwadze, że postrzegana jest ona jako grupa, która "już wybrała swój zawód", jednym z celów prowadzonych analiz było sprawdzenie, czy podejmowane przez uczniów tego rodzaju placówek edukacyjnych decyzje, uznawane są przez nich za trafne. Orientacja zawodowa stanowi konstrukt bardzo zmienny, wyróżniający się dynamiczną naturą, co dowodzi tego, iż jego jednoznaczne dookreślenie nie należy do zadań najprostszych. W niniejszej pracy podjęto zatem próbę usystematyzowania dotychczasowej wiedzy na temat orientacji zawodowych oraz ich wnikliwej eksploracji w wyniku badań naukowych, których rezultatem okazały się interesujące poznawczo spostrzeżenia, istotne dla teorii i praktyki doradztwa zawodowego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25100
ISBN: 978-83-232-3172-1
ISSN: 0083-4254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszka_Strychalska_Orientacje zawodowe_druk_internet.pdf16.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.