Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25208
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKujawska, Maria. Promotor-
dc.contributor.authorStachurska Olejnik, Monika-
dc.date.accessioned2019-11-28T17:54:42Z-
dc.date.available2019-11-28T17:54:42Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25208-
dc.descriptionWydział Historycznypl
dc.description.abstractTożsamość to jeden z podstawowych czynników składających się na osobowość człowieka. Poznań i Wielkopolska zawsze miały bardzo silną świadomość regionalno - historyczną. Poznańskie telewizje przez lata umacniały tożsamość i pielęgnowały wartości regionalne. Analiza zagadnienia na przestrzeni dziesięcioleci pozwala na twierdzenie, iż w tym czasie wypełniały funkcje kształtujące tożsamość zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Były przewodnikiem i inspiratorem działań tworzących więzi z regionem. Praca podzielona jest chronologicznie na dekady, omawiane w kolejnych rozdziałach. Rozdział pierwszy to opis początków telewizji. Rozdział drugi obejmuje lata 60. i 70., kiedy w Poznaniu działał już ośrodek telewizyjny. Ośrodek szybko się rozwijał, tworzyli tu wybitni twórcy, co przekładało się na jakość oferowanego programu. Rozdział trzeci to lata 80., czas stanu wojennego, kiedy na dwa miesiące zawieszono w Poznaniu nadawanie programu lokalnego. W następną dekadę wprowadza kolejny rozdział traktujący o powstaniu telewizji regionalnej i tworzeniu się telewizji samorządowej. Ostatni rozdział dotyczy telewizji niepaństwowych, które mogły powstać po przemianach ustrojowych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Mowa szczególnie o Telewizji ES i Telewizji WTK, które stanowiły cenną alternatywę programową dla widzów regionu.pl
dc.description.abstractIdentity is one of basic elements of a person’s personality. The city of Poznan and Wielkopolska Province have always featured very strong regional and historic awareness. The Poznan television stations have strengthened identity and ministered regional values for years. The task analysis over the decades results in a statement that they realized identity creation functions in those times, both on local and regional levels. They guided and inspired activities to foster ties with the region. The dissertation is divided chronologically into decades, presented in consecutive chapters. Chapter 1 features the very beginning of television. Chapter 2 presents the 1960s and 1970s when a television station was active in Poznan. The station was developing very quickly and due to creative authors, the programs were outstanding. Chapter 3 covers the 1980s – the times of Marshal Law when local broadcasts were suspended for 2 months. The following decade is presented in the next chapter – the beginning of regional and local authorities television. The last chapter presents the nongovernment television stations which could be created after the system transformation in the 1990s. The main scope of interest was Television ES and Television WTK which were an alternative for the local viewers.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjecttelewizjapl
dc.subjecttożsamośćpl
dc.subjectWielkopolskapl
dc.subjectwidzowiepl
dc.subjectprogrampl
dc.subjecttelevisionpl
dc.subjectidentitypl
dc.subjectWielkopolskapl
dc.subjectviewerspl
dc.subjectprogrampl
dc.titleTelewizje poznańskie jako czynnik kształtowania tożsamości lokalnej i regionalnej w Wielkopolsce w latach 1957-2000.pl
dc.title.alternativePoznan TV Stations as a factor of creating local and regional identity in Wielkopolska Province in 1957-2000.pl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEKST.pdf10.97 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.