Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25214
Title: Radykalizm polistopadowy wobec procesów modernizacji: ewolucja postaw głównych przedstawicieli (1832-1888)
Other Titles: The Polish radicalism after the November Uprising towards the modernization processes: the evolution of attitudes of main representatives, 1832-1888
Authors: Kuligowski, Piotr
Advisor: Dobek, Rafał. Promotor
Jarząbek, Marcin. Promotor
Keywords: demokracja
historia XIX w.
procesy modernizacji
radykalizm
wczesny socjalizm
demoracy
early socialism
history of the 19th century
radicalism
modernization processes
Issue Date: 2019
Abstract: Moja praca dotyczy postaw polskich radykałów po powstaniu listopadowym wobec procesów modernizacji. Koncentruję się na pięciu najważniejszych przedstawicielach tego nurtu politycznego (mianowicie na: Janie Czyńskim, Janie Nepomucenie Janowskim, Henryku Kamieńskim, Ludwiku Królikowskim, Stanisławie Worcellu), których postrzegam zarazem jako najbardziej wpływowych i rozmieszczonych na różnych biegunach ideowych radykalizmu. Ramy czasowe rozprawy obejmują lata 1832-1888, czyli od momentu utworzenia Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (najważniejszej organizacji radykalnej) aż do śmierci Janowskiego, czyli ostatniego radykała, który wziął udział w powstaniu listopadowym.
My thesis concerns the attitudes of the Polish radicals after the November Uprising towards the modernization processes. I focus on five main representatives of this political current (namely: Jan Czyński, Jan Nepomucen Janowski, Henryk Kamieński, Ludwik Królikowski, Stanisław Worcell), whom I consider as both the most influential and focused on the main ideological poles of radicalism. The time frames of my thesis are limited to the period of 1832-1888, that is to say, from the establishment of the Polish Democratic Society (the most important organization of radicals), until the death of Janowski, that is the latest radical who took part in the November Uprising.
Sponsorship: Narodowe Centrum Nauki, programy Preludium 13 i Etiuda 6 (numery projektów: 2017/25/N/HS3/00131 i 2018/28/T/HS3/00023)
Description: Wydział Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25214
Appears in Collections:Doktoraty (WHis)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuligowski praca całość.pdf
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.