Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25227
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRączkowski, Włodzimierz. Promotor-
dc.contributor.authorŻuk, Lidia-
dc.date.accessioned2019-12-05T10:33:43Z-
dc.date.available2019-12-05T10:33:43Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25227-
dc.descriptionWydział Archeologiipl
dc.description.abstractCelem dysertacji jest określenie relacji między pamięcią i krajobrazem. Jest ona próbą interpretacji krajobrazu jako palimpsestu z perspektywy pamięci społecznej rozumianej jako wyraz świadomej refleksji nad przeszłością. Odwołując się do teorii pamięci J. Assmanna i przestrzennych ram pamięci M. Halbwachsa autorka proponuje koncepcję topografii pamięci rozumianej jako społecznie ukształtowanego zasobu wiedzy o krajobrazie, w której zawiera się w sieć miejsc pochodzących z różnych horyzontów czasowych. W toku interakcji społecznej zyskują one określone znaczenia: nacechowane pozytywnie znaki czasu, ambiwalentne miejsca nieoswojone oraz pozbawione znaczeń miejsca zapomniane. Kategorie analityczne zostają następnie zaaplikowane w interpretacji śladów przeszłych społeczności wokół wsi Rudston w północnej Anglii w ramach chronologicznych zamykających się między neolitem a późną epoką żelaza. Interpretacja różnych zjawisk prowadzi do wniosku, że przeszłe miejsca miały ambiwalentny charakter, jednocześnie nacechowane pozytywnie i negatywnie. Były znakami obcości/ znakami swojskości, które mogły odgrywać istotną rolę w powstawaniu krajobrazu o ile zostały zinterpretowane przez przeszłe społeczności i zyskując nowe znaczenia.pl
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to consider relations between landscape and memory. In particular it focuses on questions whether – and to what extent – social memory could affect the way landscape was interpreted in the past, given meanings and physically transformed as a result of interactions between a social group and their past remains. Using the theoretical concept of memory by J. Assmann and spatial frameworks of memory by M. Halbwachs, the author proposes a concept of a topography of memory. This is understood as a network of places of differentiated temporality to which various meanings are assigned by a given social group: positive timemarks, ambiguous estranged/ untamed places and forgotten places which lost any social meaning. These categories are applied to interpret remains of past societies around Rudston, a village in northern England. Careful analysis led to the emergence of a new category which can be described as a mark of strangeness/ a mark of homeliness. Such marks have a much more ambiguous position hovering between timemarks and estranged places, being at the same time loaded with positive and negative values. Depending on decisions undertaken by past societies, these places could be marginalized and gradually obliterated or remain an important element for a given group.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectpamięćpl
dc.subjectkrajobrazpl
dc.subjectpalimpsestpl
dc.subjecttopografia pamięcipl
dc.subjectwyspy innej czasowościpl
dc.subjectmemorypl
dc.subjectlandscapepl
dc.subjecttopography of memorypl
dc.subjectislands of other temporalitypl
dc.titlePamięć o krajobrazie jako kategoria analizy archeologicznejpl
dc.title.alternativeMemory of landscape as an analytical category in archaeologypl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WAr)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuk_Lidia_doktorat.pdf
  Restricted Access
18.31 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.