Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25303
Title: Pojęcie granicy w kontekście różnic pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem w politycznym procesie decyzyjnym
Authors: Jańczak, Jarosław
Keywords: doradztwo polityczne
lobbing
granica
Issue Date: 2018
Publisher: ToC
Citation: Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej, red. A. Kopka, D.Piontek, M. Minkenberg, Kraków – Nowy Targ 2018, s. 101-116.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25303
ISBN: 978-83-952278-7-5
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114. Jaroslaw Janczak_Pojęcie granicy w kontekscie roznic pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem w politycznym procesie decyzyjnym_2018_doradztwo polityczne_lobbing_granica.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons