Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25307
Title: Walidacja testu z języka angielskiego specjalistycznego dla studentów uczelni technicznej w ramach Akademickiego Certyfikatu Językowego (ACERT)
Other Titles: Validation of an ESP test for students of engineering at a technical university within the Academic Language Certificate (ACERT) framework
Authors: Sawicka, Barbara
Advisor: Droździał-Szelest, Krystyna. Promotor
Keywords: ocenianie kompetencji językowych
język obcy specjalistyczny
trafność testu
EAP
ESP
language assessment
validity
Issue Date: 2019
Abstract: Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych w roku 2011 nałożyło na centra języków obcych uczelni polskich obowiązek przeprowadzania egzaminów kończących lektorat na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ) (Dziennik Ustaw nr 253, 2011). Jedną z konsekwencji tej zmiany była potrzeba dostosowania egzaminów kończących lektorat do wymaganego poziomu biegłości językowej. W celu zapewnienia jakości kształcenia i ujednolicenia kryteriów oceniania, w roku 2011, Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Językowych (SERMO) rozpoczęło prace nad koncepcją wspólnego certyfikowanego egzaminu dla 32 stowarzyszonych ośrodków językowych. Egzamin ten otrzymał nazwę Akademicki Certyfikat Językowy (ACERT) i został po raz pierwszy przeprowadzony w roku 2014. Głównym celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy egzamin ACERT spełnia wymogi nałożone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz czy jest trafnym i rzetelnym narzędziem oceny poziomu sprawności w języku angielskim specjalistycznym.
The introduction of the National Qualifications Framework for Higher Education (NQFHE) in 2011 required foreign language centres in Poland to standardise their end-of-course examinations according to The Common European framework of Reference for Languages (CEFR) (see Dziennik Ustaw nr 253, 2011). According to NQFHE, the end-of-course language examinations in the first-cycle of studies have to be taken at B2 CEFR level. In an attempt to fulfil the obligation and ensure the quality of language teaching and assessment, the Association of Academic Foreign Languages Centres (SERMO) designed a new common language examination framework for the 32 centres affiliated with SERMO. The examination, called Academic Language Examination (ACERT), was administered for the first time in 2014. The aim of this dissertation was to investigate whether ACERT meets the requirements imposed by the Ministry of Science and Higher Education and whether it is a reliable and valid instrument for assessing specific purpose language ability.
Description: Wydział Anglistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/25307
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHD dissertation_Barbara Sawicka_ 29.04.19.pdf
  Restricted Access
3.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.