Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25309
Title: Granica pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem w politycznym procesie decyzyjnym. Interpretacja badań empirycznych
Authors: Jańczak, Jarosław
Kopka, Artur
Keywords: doradztwo polityczne
lobbing
granica
Issue Date: 2018
Publisher: ToC
Citation: Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej, Artur Kopka, Dorota Piontek, Michael Minkenberg (red.), Kraków – Nowy Targ: ToC, s. 117-155.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25309
ISBN: 978-83-952278-7-5
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113. Jaroslaw Janczak_Artur Kopka_Granica pomiedzy doradztwem politycznym a lobbingiem w politycznym procesie decyzyjnym. Interpretacja badań empirycznych_2018_doradztwo polityczne_lobbing_granica.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.