Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25311
Title: Kanton w podróżopisarstwie polskim pierwszej połowy XX wieku
Authors: Ewertowski, Tomasz
Editors: Mao, Yinhui
Jasińska, Agnieszka
Keywords: Chiny
China
podróżopisarstwo
literatura podróżnicza
travel writing
travel literature
imagologia
imagology
obraz Chin
image of China
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Instytut Polonistyki, Guangdong University of Foreign Studies
Citation: Spotkania polonistyk trzech krajów - Chiny, Korea, Japonia. Rocznik 2016/2017, Kanton 2017, pp. 69-92
Abstract: Canton in Polish Travel Writing of the First Half of the 20th Century The topic of the paper are the descriptions of the city of Canton in Polish travel writing of the first half of the 20th century. The primary focus is the works of following Polish authors: Halina Bujakowska, Roman Fajans, Antoni Ferdynand Ossendowski, Witold Urbanowicz. Methodology of research is based on imagology and postcolonialism. The analysis of the image of Canton will concentrate on three broad topics: 1) Canton as the heart of China, 2) Canton as a city of contrasts, 3) curiosities of Canton.
Sponsorship: Artykuł powstał w ramach projektu badawczego „Chiny w polskim i serbskim podróżopisarstwie (od początku XVIII wieku do połowy XX wieku)”, Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 2014/15/D/ HS2/00801.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25311
ISBN: 978-83-65886-41-5
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ewertowski, Kanton.pdf611.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.